W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
logo PO WER z napisem Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska logo UE EFS - flaga Unii Europejskiej

„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

Wartość projektu: 20 922 529,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 17 633 507,44 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2020.

Celem niniejszego projektu jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

Skierowany jest do wszystkich uczelni i jednostek podstawowych reprezentujących wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni. Projekt wspiera pozyskanie akredytacji dla indywidualnych uczelni, jak również grup uczelni (np. akredytacja tej samej organizacji branżowej). Realizacja przedmiotowego projektu w pierwszej kolejności objęła analizę oferty zagranicznych (w szczególności pozaeuropejskich) akredytacji i certyfikatów jakości. Został opracowany katalog kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości. Kolejnym etapem projektu było ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie finansowe działań uczelni, poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych lub kierunków studiów, których celem jest uzyskanie zagranicznej akredytacji lub certyfikatu jakości.

Składanie wniosków w projekcie „Akredytacje zagraniczne” odbywa się wyłącznie za pomocą dedykowanego narzędzia na stronie akredytacje.nauka.gov.pl.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Materiały

Katalog kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów
20190410​_Katalog​_kwalifikowalnych​_zagranicznych​_akredytacji​_i​_certyfikatów​_jakości.pdf 0.50MB
Zaproszenie do składania wniosków
20190409​_Zaproszenie​_do​_składania​_wniosków​_-​_aktualizacja.pdf 0.58MB
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
20190425​_Odpowiedzi​_na​_pytania​_dotyczące​_umów​_kor-1.pdf 0.53MB
{"register":{"columns":[]}}