W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bezpieczna edukacja

1 września uczniowie wrócili do szkół. Przygotowaliśmy podstawy prawne i wytyczne, które pozwoliły dyrektorom szkół na elastyczną organizację pracy szkoły lub przedszkola w tym roku szkolnym w zależności od lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Wiemy, że wprowadzone rozwiązania sprawdzają się.

MEN na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach oraz podejmujemy do nich adekwatne decyzje. Priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów  i rodziców.

Edukacja na odległość nigdy nie zastąpi stacjonarnych zajęć. Nie jest to model kształcenia do którego dążymy. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Nauka na odległość jest wprowadzana jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

W związku ze wzrostem zakażeń na koronawirusa oraz liczbą zachorowań na COVID-19, od 24 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przeszli na kształcenie zdalne. Z kolei po długiej przerwie, 18 stycznia br. do szkół wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

Pytania i odpowiedzi

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Granatowa grafika z ikonami szkoły i kartki oraz tekst "Powrót uczniów do szkół – wytyczne dla klas I-III"

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
 


Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS

Wytyczne dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne:

 • Wytyczne – przedszkola (pdf)

 • Wytyczne – szkoły i placówki (pdf i doc)


Zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref czerwonej/żółtej

Dodatkowe zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie czerwonej/żółtej.

 • Zalecenia – dyrektorzy szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej (pdf i doc)

 


Zmiany prawne

Przepisy Ministra Edukacji Narodowej dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 1 września 2020 r.

Rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 → (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (do pliku)
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do pliku)
   
 • Ujednolicony tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (do pliku)
   

Rządowe Centrum Legislacji udostępnia uporządkowane zestawienie aktów wykonawczych zawierających regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

 


Materiały

Plakat dla rodziców – bezpieczny powrót do szkoły
Plakat dla uczniów – bezpieczny powrót do szkoły

 

Zdjęcia (14)