W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (EUI)

Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute - EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze.


Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute - EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze.

Informacje ogólne

Studia na EUI można podjąć w ramach:

  • Programu doktoranckiego
  • Programu prawniczych studiów magisterskich w zakresie prawa porównawczego, europejskiego i międzynarodowego
  • Programu ekonomicznych studiów magisterskich
  • Programu studiów post-doktoranckich im. Maxa Webera
  • Stypendiów badawczych
  • Szkoły letniej

Instytut mieści się na przedmieściach Florencji. Wszelkie informacje o EUI można znaleźć na stronie internetowej: http://www.eui.eu

Historia

Idea powstania EUI narodziła się w końcu lat 40-tych XX w. w czasie konferencji w Hadze i powoli ewoluowała wraz z postępem integracji europejskiej. Konkretne decyzje służące powstaniu europejskiej instytucji naukowej zostały podjęte dopiero w końcu lat 60-tych. Instytucji nadano kształt poświęconego naukom społecznym instytutu, którego główną rolą miało być „studiowanie Europy" i wymiana kulturalna między państwami członkowskimi. W ciągu kolejnych lat negocjacji zdecydowano, że EUI nie będzie prowadziło nauczania poniżej poziomu studiów doktoranckich, natomiast będzie silnie zorientowane na prowadzenie badań.

W 1972 r. podpisana została Konwencja Ustanawiająca Europejski Instytut Uniwersytecki. Stronami konwencji było 6 państw członkowskich Wspólnoty: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Wkrótce dołączyły do nich Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Pierwszą grupę 70 badaczy Instytut przyjął w 1976 r. Kolejnym rozszerzeniom Wspólnot, a następnie Unii Europejskiej, towarzyszyło przystępowanie kolejnych państw do EUI.

Obecnie do EUI należy 20 państw: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej EUI od 2004 r.

Pełen tekst konwencji EUI dostępny jest na stronie EUI.

Działalność EUI

Program Doktorancki

Czteroletnie studia doktoranckie prowadzone są w ramach poszczególnych Wydziałów:

  • Ekonomii
  • Historii i Cywilizacji
  • Prawa
  • Nauk Politycznych i Społecznych

Co roku studia doktoranckie na EUI rozpoczyna ok. 120 stypendystów państw członkowskich Instytutu. Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. Ponad 90% doktorantów kończy program sukcesem w przeciągu 4 lat. Ponad 70% kontynuuje później karierę naukową na uniwersytetach i w centrach badawczych.

Stypendia

W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendiów. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi aktualnie 1500 euro miesięcznie. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Publikacje i informacje praktyczne

Prezentacja

Droga do EUI

Aktualności:

Wydarzenia promocyjne EUI

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/DoctoralProgrammePresentations#UniversityofWroclaw

Materiały

Informacje o EUI można znaleźć na stronie internetowej
Pełen tekst konwencji EUI dostępny jest na stronie EUI:
Procedura rekrutacyjna
Otwarta rekrutacja na studia doktoranckie w EUI w roku akademickim 2019/2020 do 31 stycznia 2019 r:
Wydarzenia promocyjne
Droga do EUI
Droga​_do​_EUI.pdf 1.05MB
Prezentacja
EUI​_Prezentacja.pdf 12.40MB
{"register":{"columns":[]}}