W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem kierownictwa MEiN

30.04.2021

29 kwietnia br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Posiedzeniu przewodniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Uczestniczyli w nim przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych, a także strona rządowa. Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z powrotem do nauki stacjonarnej oraz najważniejsze założenia programów MEiN dotyczących wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Przy stole na drugim tle siedzą wiceminister Marzena Machałek, minister Przemysław Czarnek oraz wiceminister Dariusz Piontkowski. Wszyscy mają na twarzach maseczki. W tle ściana z biało-czerwonymi barwami. Na stole butelki z wodą. Na pierwszym planie plecy osób, które siedzą prostopadle do członków kierownictwa MEiN.

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – tematy spotkania 

Jednym z głównych tematów spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty był powrót do zajęć stacjonarnych. Minister Edukacji i Nauki omówił harmonogram sukcesywnego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach. Minister Przemysław Czarnek przedstawił także przygotowane przez MEiN programy wspierające uczniów w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Dotyczą one 4 różnych obszarów. Są to: 

  • aktywny powrót uczniów do szkół, którego celem jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów;
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej;
  • działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku;
  • pomoc w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające. 

W spotkaniu uczestniczyli również pozostali członkowie kierownictwa MEiN Marzena Machałek, Dariusz Piontkowski, Tomasz Rzymkowski oraz Wojciech Murdzek. 

Wiceminister Marzena Machałek omówiła wytyczne sanitarne, które zostały przygotowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski zaprezentował planowane rozwiązania dotyczące organizacji zajęć wspomagających. 

Szef MEiN zapowiedział kontynuację pracy Zespołu. Kolejne spotkanie odbędzie się 18 maja br. w formie stacjonarnej. Tematem dalszych rozmów będą zagadnienia dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności czasu pracy, systemu wynagradzania oraz awansu zawodowego nauczycieli.