W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”

Mamy dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie). Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – to między innymi na te działania są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane się w ramach tylko jednego działania.

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
  • 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

WAŻNE!

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22 34-74-228.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 1-2 programu udziela MRPiPS.

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JSTwyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST.

 

Materiały

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Posiłek w szkole i w domu
Wniosek​_o​_udzielenie​_wsparcia​_finansowego​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu.docx 0.05MB
Załącznik do wniosku - wykaz szkół objętych wnioskiem
Załącznik​_do​_wniosku​_-​_wykaz​_szkół​_objętych​_wnioskiem.xls 0.05MB
Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu za 2019 rok
Sprawozdanie​_organu​_z​_realizacji​_zadania​_w​_ramach​_modułu​_3​_Programu​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_za​_2019​_rok.docx 0.03MB
Sprawozdanie wojewody do Ministra Edukacji Narodowej z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu za 2019 rok
Sprawozdanie​_wojewody​_do​_Ministra​_Edukacji​_Narodowej​_z​_realizacji​_zadania​_w​_ramach​_modułu​_3​_Programu​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_za​_2019​_rok.docx 0.03MB
Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu za 2019 rok
Sprawozdanie​_szkoły​_z​_realizacji​_zadania​_w​_ramach​_modułu​_3​_Programu​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_za​_2019​_rok.docx 0.03MB
Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2020 r.
Wskaźnik​_do​_programu​_rządowego​_-Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_2020.xlsx 0.15MB
Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego za 2020 rok aktualne w 2021 roku
Sprawozdanie​_szkoly​_do​_organu​_prowadzacego​_za​_2020​_rok​_aktualne​_w​_2021.docx 0.03MB
Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody za rok 2020 aktualne w 2021 roku
Sprawozdanie​_organu​_prowadzacego​_do​_Wojewody​_za​_rok​_2020​_aktualne​_w​_2021.docx 0.03MB
Sprawozdanie wojewody do Ministra Edukacji i Nauki za 2020 rok aktualne w 2021 roku
Sprawozdanie​_wojewody​_do​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_za​_2020​_rok​_aktualne​_w​_2021.docx 0.03MB
Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2021 r
Wskaźnik​_do​_programu​_rządowego​_-Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_2021.xlsx 0.19MB
Wzór Excel sprawozdania Wojewody do Ministra Edukacji i Nauki za 2020 r. Posiłek w szkole i w domu
Wzór​_Excel​_sprawozdania​_Wojewody​_do​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_za​_2020​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu.xlsx 0.01MB

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}