W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Prawo

Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego zależy na ograniczeniu niepotrzebnych regulacji prawnych i ułatwieniu tym samym pracy studentom, naukowcom, nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym uczelni, a także przedsiębiorcom.

Konstytucja dla Nauki jest podstawowym aktem prawnym organizującym cały system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Ustawa porządkuje i ujednolica prawo, które dotychczas było przeregulowane i nakładało na uczelnie i naukowców szereg zbędnych obowiązków. Przede wszystkim zmniejszyła się liczba ustaw – z czterech do jednej, a także liczba rozporządzeń – o ponad połowę. Konstytucja dla Nauki określa najważniejsze kwestie systemowe, jednak do samych uczelni należy, w jaki sposób będą funkcjonować. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa autonomię uczelni.

Wejście w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce poprzedzały bezprecedensowe w historii Polski po 1989 roku konsultacje ze środowiskiem akademickim. Komisja Europejska postawiła za wzór wprowadzania reform systemowych całokształt prac nad Konstytucją dla Nauki.

Podobnie było w przypadku tzw. ustaw o innowacyjności, które powstały na podstawie Białej księgi innowacji. Ustawy ułatwiają prowadzenie działalności innowacyjnej przedsiębiorcom, a także współpracę między nauką i biznesem. Księga to zbiór barier w działalności innowacyjnej, którą sporządzili przedsiębiorcy, naukowcy, inwestorzy, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Akty prawne

Ważne zasoby:

Materiały

Akty prawne - nauka (BIP)
Akty prawne - szkolnictwo wyższe (BIP)
Akty prawne - ministerstwo (BIP)

Projekty aktów prawnych

Materiały

Projekty aktów prawnych (BIP)

Dzienniki urzędowe

Dzienniki urzędowe dostępne są w wersji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Od 1 stycznia 2012  r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej (wyjątkiem od tej zasady jest "Monitor Polski B", który ukazuje się jedynie w wersji papierowej). Dzienniki urzędowe w postaci elektronicznej dostępne są na stronie www.dziennikiurzedowe.gov.pl.

Materiały

Dzienniki urzędowe Ministra - BIP
{"register":{"columns":[]}}