W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0” rozpoczęty

18.02.2021

Wystartował projekt wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Granatowa plansza. Po lewej stronie postać studenta trzymającego otwartą książkę. Z prawej strony napis na białym tle: Projekt wsparcia wybitnych studentów Najlepsi z najlepszych! 4.0.

Wsparcie dla studentów

W ramach kolejnej edycji projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” uzdolnieni studenci otrzymają dofinasowanie, które umożliwi im większe zaangażowanie w inicjatywy naukowe. Program służy wspieraniu rozwoju naukowego, kreatywności i innowacyjności. Jego spodziewanym efektem będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach naukowych. 

Konkurs ma być zachętą do prowadzenia i rozwijania pracy naukowej w przyszłości. Z tegorocznego wsparcia będzie mogło skorzystać przynajmniej 130 wybitnie uzdolnionych studentów.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z projektu studenci mogą przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży oraz opłat za uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych, a także zakup materiałów i usług związanych z danym przedsięwzięciem. Dofinansowaniem zostaną objęte również wydatki poniesione w celu ułatwienia niepełnosprawnym studentom udziału w projekcie.

Budżet i terminy

Budżet programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wynosi 10 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł – w przypadku udziału jednego studenta i 320 tys. zł – w przypadku zespołu studentów. 
Przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy.

Warunki udziału w projekcie

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. 
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

O projekcie

Przedsięwzięcie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów: „Najlepsi z najlepszych!”, „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu „Generacja Przyszłości”. Programy te były realizowane w ubiegłych latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie​_NN​_40.docx 0.09MB
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik​_nr​_1​_-​_Oferta​_NN​_40.docx 0.18MB
Załącznik nr 2 – kosztorys
Załącznik​_nr​_2​_Kosztorys​_NN​_40​_.xlsx 0.07MB
Załącznik nr 3 – wzór CV
Załącznik​_nr​_3​_CV​_wzór​_NN​_40.docx 0.12MB
Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_uczestnika​_projektu.docx 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}