W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

10.09.2021

Dziś, 10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. W przyszłym tygodniu placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne będą mogły składać do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Grafika z dziewczynką czytającą książkę i tekstem obok: Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,

c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,

 1. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 2. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat, ,

b) realizację działań promujących czytelnictwo:

 1. w odniesieniu do szkół na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

–     zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

–     zakup oprogramowania dla bibliotek,

–     zakup czytników e­‑booków,

–     zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c) realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a) nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,

b) od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,

c) więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 4. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 5. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) nie więcej niż 70 – 2 500 zł,

b) od 71 do 170 – 3 000 zł,

c) więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2021 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 20 mln zł.

Materiały

Formularz wniosku dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
20210910​_Wniosek​_dyrektora​_placówki​_wychowania​_przedszkolnego.doc 0.09MB
Formularz wniosku dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej
20210910​_Wniosek​_dyrektora​_szkoły​_biblioteki​_pedagogicznej.doc 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}