W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uczelnie kościelne

Katolickie:

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
 2. Akademia Ignatianum w Krakowie - prowadzenie studiów na kierunkach: "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" (I), "filozofia" (I,II,III), "kulturoznawstwo" (I,II,III), "psychologia", jednolite magisterskie, "administracja i polityka publiczna" (I,II), "filologia angielska" (I), "nauki o polityce" (I,II,III), "pedagogika" (I,II,III), "praca socjalna" (I,II), "turystyka i rekreacja" (I), "zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej" (I);
 3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (poprzednio: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) - prowadzenie studiów na kierunkach: „teologia”, „filozofia”, „historia”, „nauki o rodzinie”,„historia sztuki", „dziennikarstwo i komunikacja społeczna", „ochrona dóbr kultury", "muzyka kościelna", "praca socjalna";
 4. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” (jednolite magisterskie), „pedagogika” (pierwszego i drugiego stopnia) oraz „filozofia” (pierwszego i drugiego stopnia);
 5. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - prowadzenie studiów na kierunku  „teologia” - w Sekcji św. Jana Chrzciciela i w Sekcji św. Andrzeja Boboli  „Bobolanum”, oraz na kierunku „politologia” w Sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum”;
 6. Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu - prowadzenie studiów na kierunku „teologia”;
 7. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - prowadzenie studiów na kierunku „teologia”.

 

Wyższe seminaria duchowne 

- zgodnie z § 7 ust.2 Umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez szkoły wyższe - (Dz. U. z 1999r. Nr 63, poz. 727) alumni wyższych seminariów duchownych, prowadzących sześcioletnie studia zgodnie z wymaganiami prawa kościelnego mogą uzyskiwać tytuł zawodowy magistra kierunku „teologia” na podstawie umów o współpracy zawartych w oparciu o Konstytucję Apostolską „Sapientia Christiana” z kościelnymi szkołami wyższymi oraz z uczelniami państwowymi, w których strukturze znajdują się wydziały teologii, posiadającymi prawo prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku.

Innych kościołów:

 1. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej (dawne  Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej) jest wyższą szkołą teologiczną uprawnioną do prowadzenia trzyletnich studiów licencjackich na kierunku „teologia” oraz do nadawania tytułu zawodowego „licencjata teologii adwentystycznej”. Jedynie ten tytuł jest równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe - art.14 ustawy z 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP (Dz. U. Nr 97, poz.481 z późn. zm.),
 2. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii prawosławnej - tytuł równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe - art.19 ust.4 ustawy  z 4.07.1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Aukefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U.Nr 66, poz. 281 z późn. zm.),  
 3. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii baptystycznej - tytuł równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe - art.14 ust. 2 ustawy z 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP (Dz. U. Nr 97, poz. 480 z późn. zm.),
 4. Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii metodystycznej - tytuł ten równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe - art. 15 ust. 2 ustawy z 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP (Dz. U. Nr 97, poz. 479 z późn. zm.),
 5. Warszawskie Seminarium Teologiczne - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii - tytuł ten równoważny z tytułem licencjata  nadawanym przez uczelnie państwowe -  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20.02.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 254 z późn. zm.),
 6. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii starokatolickiej - tytuł ten jest równoważny
  z tytułem licencjata nadawanym przez uczelnie państwowe - art. 12 ust.2 ustawy z 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP (Dz. U. Nr 97, poz. 482 z późn. zm.),
 7. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku - wyższa szkoła teologiczna - prowadzenie studiów na kierunku „teologia” - uprawnione do nadawania tytułu zawodowego licencjata teologii mariawickiej - tytuł ten jest równoważny z tytułem licencjata nadawanym przez państwowe uczelnie - art. 12 ust. 2 ustawy z 20.02.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 253 z późn. zm.).
{"register":{"columns":[]}}