W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

07.06.2021

Dziś, 7 czerwca br. w Kielcach został podpisany Akt Erekcyjny pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. W wydarzeniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przemawia na uroczystości podpisania Aktu Erekcyjnego budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

Na placu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM w Kielcach, przy ul. Wrzosowej 46 nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego. Oprócz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka podpisy pod dokumentem złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin oraz przedstawiciele konsorcjantów: Prezes Głównego Urzędu Miar – Jacek Semaniak, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – Zbigniew Koruba; przedstawiciele województwa świętokrzyskiego: Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta oraz prezes zarządu firmy budowlanej ANNA-BUD – Artur Bławat.

Po uroczystym podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez sygnatariuszy, Prezes Głównego Urzędu Miar umieścił dokument w tubie, która spoczęła w „Kapsule Czasu” Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

W Kapsule umieszczono również: kielecką gazetę codzienną z 7 czerwca 2021 r., Pamiątkowy Medal wydany z okazji 100-lecia Głównego Urzędu, monografię pt. „100 lat Głównego Urzędu Miar”, Plakietę Politechniki Świętokrzyskiej, monety oraz folder informacyjny o Kampusie.

Poświęcenia plac budowy dokonał Ksiądz Biskup Jan Piotrowski – Ordynariusz Diecezji Kieleckiej.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

W wyniku realizacji projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” wzniesionych zostanie siedem budynków o łącznej powierzchni 13 826,40 m2. Grunty pod budowę Kampusu o powierzchni 129 779 m2 podarowało w 2019 r. Miasto Kielce.

Obiekty badawczo–pomiarowe wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt i aparaturę badawczo-rozwojową. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu możliwe będzie prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Wyniki badań będą wykorzystane do rozpowszechniania na szeroką skalę podejmowanych działań poprzez transfer wiedzy, dydaktykę, publikacje, otwarte bazy danych oraz oprogramowanie.

Wraz z zakończeniem realizacji etapu I projektu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach: akustyki, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, interdyscyplinarnych - prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi.

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około 30 skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, odpowiadających na potrzeby wynikające z najnowszych trendów światowych, zaspokajających jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych), technologii optycznych oraz akustyki.

Istotą projektu jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką.

Zaplanowana infrastruktura badawcza zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowej poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

Projekt: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I–Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem przedsięwzięcia jest Główny Urząd Miar realizujący projekt w konsorcjum z partnerem - Politechniką Świętokrzyską.

Zdjęcia (7)