Joanna Szczawińska

Dyrektor Generalny

  • Joanna Szczawińska

    Joanna Szczawińska

Joanna Szczawińska urodziła się w 1980 r. w Toruniu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Problematyki Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu. W 2011 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Listy Radców Prawnych w Warszawie.

W okresie studiów zaangażowana w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełniła m.in. funkcję Przewodniczącej Komisji Uczelnianej oraz redaktora naczelnego czasopisma studenckiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Toruniu, Ciechocinku i Warszawie. Była dyrektorem biura senatorskiego, członkiem zarządu w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej oraz doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2016 i 2017 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

25 października 2017 r. powołana przez minister Annę Zalewską na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Specjalizuje się w prawie pracy i prawie cywilnym.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 08:54
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 08:54
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka