Komunikat MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z kuratorami oświaty monitoruje sytuację realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych w całym kraju. Sytuacja 18 grudnia br. wyglądała następująco.

Większość przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w całym kraju funkcjonowało bez zakłóceń. Na ponad 39 tys. przedszkoli, szkół, placówek w 58 nauczyciele są na zwolnieniach lekarskich. Z powodu nieobecności nauczycieli były prowadzone zajęcia opiekuńcze lub dostosowano plan lekcji do możliwości organizacyjnych szkoły. Z łącznej liczby ok. 702 tys. nauczycieli na zwolnieniach lekarskich (w szkołach, przedszkolach, w których zauważalna była absencja) jest 1466 nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało kuratorów do dalszego monitorowania sytuacji. Jedno jest pewne, uczniowie mają mieć w szkole zapewnione bezpieczeństwo i opiekę.  

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Navigation Menu

Metrics