Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE:

 1. „Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły podstawowej specjalnej" Anna Wysokińska - Obacz, Bogumiła Bogacka - Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia:  S-I-4/2009
 2. „Szkolna przygoda. Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły podstawowej specjalnej" Anna Wysokińska - Obacz, Bogumiła Bogacka - Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia:  S-I-3/2011
 3. „Szkolna przygoda. Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 3 szkoły podstawowej specjalnej" Anna Wysokińska - Obacz, Bogumiła Bogacka - Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia:  S-I-6/2011
GIMNAZJUM SPECJALNE JĘZYK POLSKI:
 1. „Język polski 1. Podręcznik dla gimnazjum specjalnego" Maria Nowacka, Dariusz Nowacki Rokk dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia S-I-1/2009
 2. „Język polski 2. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego" Maria Nowacka, Dariusz Nowacki Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia  S-I-8/2011
 3. „Język polski 3. Podręcznik dla gimnazjum specjalnego". Maria Nowacka, Dariusz Nowacki Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia  S-I-7/2011

MATEMATYKA:

 1. „Matematyka 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Zeszyt 1" Helena Siwek Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia  S-I-8/2009
 2. „Matematyka 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Zeszyt 2" Helena Siwek Rok dopuszczenia 2009. Numer dopuszczenia  S-I-9/2009
 3. „Matematyka 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i Część 2" Helena Siwek, Agnieszka Siwek, Katarzyna Siwek, Małgorzata Bereźnicka Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-10/2011
 4. „Matematyka 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i Część 2" Helena Siwek, Agnieszka Siwek, Katarzyna Siwek, Małgorzata Bereźnicka Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-13/2011

BIOLOGIA:

 1. „Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum specjalnego" Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia  S-I-2/2009
 2. „Biologia 1. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego". Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia  S-I-3/2009
 3. „Biologia 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1" Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia  S-I-4/2011
 4. „Biologia 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 2" Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-5/2011
 5. „Biologia 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1" Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-12/2011
 6. „Biologia 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 2" Mirosława Wiechowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-16/2011
FIZYKA:
 1. „Świat fizyki z bliska. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1" Danuta Szot - Gawlik, Barbara Sagnowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-9/2011
 2. „Świat fizyki z bliska. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2" Danuta Szot - Gawlik, Barbara Sagnowska Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-17/2011
 3. Danuta Szot - Gawlik, Barbara Sagnowska „Świat fizyki z bliska. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3" Rok dopuszczenia 2012 Numer dopuszczenia S-III-1/2012
 4. "Świat fizyki z bliska. Podręcznik dla uczniów  gimnazjum. Część 4" Danuta Szot-Gawlik i Barbara Sagnowska Rok dopuszczenia: 2013 Numer dopuszczenia: S-III-1/2013
5.     "Świat fizyki z bliska. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 5" Danuta Szot-Gawlik i Barbara Sagnowska Rok dopuszczenia: 2013 Numer ewidencyjny w wykazie: S-III-2/2013

GEOGRAFIA:

 1. „Geografia 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1" Małgorzata Wojtatowic Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia S-I-14/2011
 2. „Geografia 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 2" Małgorzata Wojtatowicz Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia  S-I-11/2011
CHEMIA:
 1. „Chemia 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego" Elżbieta Megiel Rok dopuszczenia 2011 Numer dopuszczenia  S-I-15/2011
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia specjalnego, opracowanych zgodnie z podstawą programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458 z późn. zm.)

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

JĘZYK POLSKI

1. Gołąbek Z., Góra M. - „Język polski 4". (S-I-11/00).

2. Gryszkiewicz G., Sokołowska W. - „Język polski 5. Podręcznik dla niesłyszących. Część 1." (S-I-10/2009).

3. Gryszkiewicz G., Sokołowska W. - „Język polski 5. Podręcznik dla niesłyszących. Część 2." (S-I-11/2009).

4. Gryszkiewicz G., Sokołowska W. - „Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń dla niesłyszących. Część 1." (S-I-12/2009).

5. Gryszkiewicz G., Sokołowska W. - „Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń dla niesłyszących. Część 2." (S-I-13/2009).

6. Kosińska A. - „Język polski 4 dla szkoły podstawowej specjalnej. Podręcznik". (S-I-22/01).

7. Kosińska A. - „Język polski 4.  Podręcznik dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-7/2008).

8. Kosińska A. - „Język polski 4.  Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-2/2008).

9. Kosińska A. - „Język polski 4 dla szkoły podstawowej specjalnej. Zeszyt ćwiczeń". (S-I-22/01).

10. Pietracha M., Pietracha K. - „Język polski 6 dla szkoły podstawowej specjalnej. Podręcznik".  (S-I-23/01).

11. Pietracha M., Pietracha K. - „Język polski 6 dla szkoły podstawowej specjalnej. Zeszyt ćwiczeń". (S-I-23/01).

12. Pietracha M., Pietracha K. - „Język polski 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-14/2008).

13. Pietracha M., Pietracha K. - „Język polski 6. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-13/2008).

14. Polak A. - „Język polski 5 dla Szkoły Podstawowej specjalnej. Podręcznik." (S-I-20/01).

15. Polak A. - „Język polski 5 dla Szkoły Podstawowej specjalnej. Zeszyt ćwiczeń." (S-I-20/01).

16. Polak A. - „Język polski 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-5/2008).

17. Polak A. - „Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej specjalnej." (S-I-6/2008).

18. Sokołowska W. - „Język polski 4.  Podręcznik dla niesłyszących. Część 1." (S-I-8/2008).

19. Sokołowska W. - „Język polski 4.  Podręcznik dla niesłyszących. Część 2." (S-I-9/2008).

20. Sokołowska W. - „Język polski 4.  Zeszyt ćwiczeń dla niesłyszących. Część 1." (S-I-11/2008).

21. Sokołowska W. - „Język polski 4.  Zeszyt ćwiczeń dla niesłyszących. Część 2." (S-I-12/2008).

MATEMATYKA

1. Gacek B., Jaskowska E. - „Matematyka dla klasy IV. Zeszyt 1 i 2." (S-I-2/00).

2. Gacek B., Jaskowska E. - „Matematyka. Karty Pracy. Cz. I." (S-I-34/02).

3. Gacek B., Jackowska E. - „Matematyka 4. Karty Pracy cz. 2." (S-I-40/03).

4. Gacek B., Jaskowska E. - „Matematyka 4. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz. 2." (S-I-/72/4/07).

5. Gacek B., Jaskowska E. - „Matematyka 4. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz. 1." (S-I-/72/5/07).

6. Kłosowski L., Sznajder M. - „Matematyka 4. Zeszyt 1 i 2." (S-I-53/04).

7. Kłosowski L., Sznajder M. - „Matematyka 6. Zeszyt 2." (S-I-65/1/06).

8. Kłosowski L., Sznajder M. - „Matematyka 6. Zeszyt 1." (S-I-66/2/06).

9. Kłosowski L., Sznajder M. - „Matematyka 5. Zeszyt 1. Podręcznik dla szkoły podstawowej dla uczniów niesłyszących." (S-I-2/2008).

10. Kłosowski L., Sznajder M. - „Matematyka 5. Zeszyt 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej dla uczniów niesłyszących." (S-I-3/2008).

11. Kupisiewicz M. - „Matematyka 2. Zeszyt 1 i 2. Ćwiczenia." (S-I-10/00).

12. Siwek H.- „Matematyka 5. Zeszyt 1 i 2." (S-I-59/6/05).

13. Siwek H.- „Matematyka 6. Zeszyt 1 i 2." (S-I-60/7/05).

14. Sznajder M., Kłosowski L. - „Matematyka 5. Zeszyt 1 i 2. Zeszyt ćwiczeń." (S-I-18/01).

15. Wiąckiewicz U., Gołąbek R. - „Matematyka 4 podręcznik. Matematyka 4 zeszyt 1 i 2." (S-I-8/00).

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

1. Bonar J., Burakowska E., Dąbrowski M. i in. - „Przygoda z klasą 1. Książka ucznia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Integracja." (S-I-45/03).

2. Jurant R., Muszyńska-Wolny D. - „Kształcenie zintegrowane. Podręcznik kl. III cz.1 i 2." (S-I-44/03).

3. Jurant R., Muszyńska-Wolny D. - „Kształcenie zintegrowane. Ćwiczenia kl. III cz.1 i 2." (S-I-44/03).

4. Sokołowska W., Koperkiewicz H. - „Będę czytać, pisać, liczyć. Zeszyt 1 i 2." (S-I-30/01).

5. Sokołowska W. - „Umiem czytać. Czytanka dla klasy 3." (S-I-67/3/06).

6. Sokołowska W., Koperkiewicz H., Czaderska K. - „Czytam, piszę, liczę. Ćwiczenia dla klasy 3, cz. 1." (S-I-68/4/06).

7. Sokołowska W., Koperkiewicz H. - „Czytam, piszę, liczę. Ćwiczenia dla klasy 3, cz. 2." (S-I-69/5/06).

8. Sokołowska W., Koperkiewicz H. - „Będę czytać. Czytanka dla klasy 2." (S-I-56/3/05).

9. Sokołowska W., Koperkiewicz H. - „Będę czytać. Czytanka dla klasy 1." (S-I-56/4/05).

10. Sokołowska W., Koperkiewicz H. - „Będę czytać. Ćwiczenia dla klasy 2." (S-I-58/5/05).

PRZYRODA

1. Kalbarczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 4. Karty Pracy cz.1." (S-I-39/02).

2. Kalbarczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 4. Karty Pracy. Część 2." (S-I-47/03).

3. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 5. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz. 1." (S-I-/72/6/07).

4. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 5. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz. 2." (S-I-/72/11/07).

5. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 4. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej specjalnej. Część 1". (S-I-6/2009).

6. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 4. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej specjalnej. Część 2". (S-I-7/2009).

7. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 6. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej specjalnej. Część 1". (S-I-1/2011).

8. Kowalczyk K., Kalbarczyk M. - „Przyroda 6. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkoły podstawowej specjalnej. Część 2". (S-I-2/2011).

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

1. Bogacka-Osińska B., Królicka E., Wysokińska-Obacz A. - "Wychowanie komunikacyjne. Cwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej specjalnej" (S-I-1/2008).

2. Bogacka - Osińska B., Królicka E., Wysokińska - Obacz A. - „Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej specjalnej". (S-I-5/2009).

3. Wysokińska-Obacz A., Bogacka-Osińska B., Królicka E. - „Bezpieczna droga do szkoły. Część 3." (S-I-15/01).

4. Wysokińska-Obacz A., Bogacka-Osińska B., Królicka E. - „Bezpieczna droga do szkoły. Ćwiczenia. Część 2." (S-I-9/00).

5. Wysokińska-Obacz A., Bogacka-Osińska B., Królicka E. - „Bezpieczna droga do szkoły. Wychowanie komunikacyjne." (S-I-6/00).

6. Wysokińska-Obacz A., Bogacka-Osińska B., Królicka E. - „Bezpieczna droga do szkoły. Zeszyt ćwiczeń." (S-I-17/01).

INFORMATYKA

1. Kukiełka E., Łazęcka B. -  „Informatyka dla klas 4-6. Podręcznik dla szkoły podstawowej specjalnej" (S-I-10/2008).

GIMNAZJUM SPECJALNE

BIOLOGIA

1. Kowalczyk K. - Biologia dla kl.III. Część 1. Zoologia-kręgowce. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-28/01).

2. Kowalczyk K. - Biologia dla kl.III. Część 1. Zoologia-kręgowców. Podręcznik. (S-I-28/01).

3. Kowalczyk K. - Biologia dla kl.III. Część 2. Człowiek. Podręcznik. (S-I-29/01).

4. Kowalczyk K. - Biologia dla kl.III. Część 2. Człowiek. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-29/01).

5. Kowalczyk k. - Biologia dla kl.II. Zoologia - bezkręgowce. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-14/00).

6. Kowalczyk k. - Biologia dla kl.II. Zoologia - bezkręgowce. Podręcznik. (S-I-14/00).

7. Kowalczyk K. - Biologia 1. Podręcznik. (S-I-63/10/05)

8. Kowalczyk K. - Biologia 1. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-64/11/05)

9. Wiechowska M. - Biologia 1. Podręcznik. (S-I-24/01).

10. Wiechowska M. - Biologia 1. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-24/01).

11. Wiechowska M. - Biologia 2. Karty pracy. Cz.1. . (S-I-37/02).

12. Wiechowska M. - Biologia dla kl.III gimnazjum specjalnego. Podręcznik. (S-I-21/01).

13. Wiechowska M. - Biologia dla kl.III gimnazjum specjalnego. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-21/01).

14. Wojciechowska M. - Biologia 2. Karty pracy, cz. 2. (S-I-54/04)

15. Wiechowska M. - Biologia 1. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (S-I-/72/9/07).

16. Wiechowska M. - Biologia 1. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (S-I-/72/10/07).

CHEMIA

1. Anderson K., Celińska Z., Kucharska N. - Chemia 2. Karty pracy. Cz.2. . (S-I-41/03).

2. Anderson K., Celińska Z., Kucharska N. - Chemia dla gimnazjum specjalnego. Część I. Podręcznik. (S-I-25/01).

3. Anderson K., Celińska Z., Kucharska N. - Chemia dla gimnazjum specjalnego. Część I. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-25/01).

4. Celińska Z., Kucharska N., Anderson K. - Chemia 2. Cz.I. Karty pracy. . (S-I-32/02).

5. Dobroszczyk E., Megiel E., Wróbel A. - Chemia 1, cz. 1 i 2. (S-I-62/9/05)

6. Megiel E., Zając A. - Chemia 2. (S-I-70/6/06)

7. Megiel E., Zając A. - Chemia 3. Podręcznik do klasy 3 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (S-I-/72/1/07).

FIZYKA

1. Dróżdż W., Jelska W. - Fizyka 3. Cz.1. Karty pracy. . (S-I-31/02).

2. Dróżdż W., Jelska W. - Fizyka 3. Karty pracy. Cz. 2. . (S-I-42/03).

3. Jelska W., Dróżdż W. - Fizyka 1. Podręcznik. Fizyka 1. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-16/01).

4. Jelska W., Dróżdż W. - Fizyka 2. Podręcznik. (S-I-12/00).

5. Jelska W., Dróżdż W. - Fizyka 2. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-12/00).

GEOGRAFIA

1. Wojtatowicz M. - Geografia 2. Karty pracy. Część 2. . (S-I-46/03).

2. Wojtatowicz M. - Geografia dla kl.2. Karty pracy. Cz.1. . (S-I-38/02).

3. Wojtatowicz M. - Geografia ogólna. "Europa" podręcznik. Geografia ogólna "Europa" zeszyt ćwiczeń. (S-I-13/00).

HISTORIA

1. Muszyńska I. - Historia (1697-1907). Zeszyt ćwiczeń. (S-I-7/00).

2. Pietracha M. - Historia. Część 1, 2, 3 dla gimnazjum specjalnego. (S-I-26/01).

JĘZYK ANGIELSKI

1. Kusztal B., Sienicka K. - Język angielski. Karty pracy. Cz.I. . (S-I-35/02).

2. Kusztal B., Sienicka K. - Język angielski. Karty pracy. Cz.1. . (S-I-36/02).

3. Kusztal B., Sienicka K. - I can do it. Język angielski 3. Karty pracy. Część 2. (S-I-48/03).

4. Kusztal B., Sienicka K. - I can do it. Język angielski 3. Karty pracy. Część I. (S-I-49/03).

5. Kusztal B., Sienicka K. - I can do it. Język angielski 3. (S-I-61/8/05)

6. Sienicka K. - Język angielski 2, cz. 2. (S-I-52/04)

JĘZYK POLSKI

1. Nowaccy M. i D. - Język polski 1.Podręcznik. (S-I-50/04)

2. Nowaccy M. i D. - Język polski 1. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-56/04)

3. Nowaccy M. i D. - Język polski 2. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-56/1/05)

4. Nowaccy M. i D. - Język polski 2.Podręcznik. (S-I-56/2/05)

5. Nowacka M., Nowacki D. - Język polski 3. Podręcznik dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (S-I-/72/7/07).

6. Nowacka M., Nowacki D. - Język polski 3. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (S-I-/72/8/07).

7. Zuziowa W. - Język polski 2. Podręcznik. (S-I-19/01).

8. Zuziowa W. - Język polski dla klasy 1. (S-I-4/00).

9. Zuziowa W. - Język polski dla klasy 1. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-5/00).

10. Zuziowa W. - Język polski do gimnazjum dla niesłyszących. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-19/01).

11. Zuziowa W., Orłowska Z. - Język polski 3. Podręcznik. (S-I-51/04)

12. Zuziowa W., Orłowska Z. - Język polski 3. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-55/04)

MATEMATYKA

1. Kłosowski L., Sznajder M. - Matematyka 1, cz. 1. (S-I-71/7/06)

2. Kłosowski L., Sznajder M. - Matematyka 1, cz. 2. (S-I-72/8/06)

3. Siwek H. - Matematyka 2 dla gimnazjum specjalnego. Podręcznik. (S-I-27/01).

4. Siwek H. - Matematyka dla klasy I. Zeszyt 1 i 2. (S-I-1/00).

5. Siwek H., Siwek-Gardziel K. - Matematyka. Karty Pracy. Cz.I. . (S-I-33/02).

6. Siwek H., Siwek-Gardziel K. - Matematyka dla kl.3 gimnazjum. Karty Pracy. Cz.I. . (S-I-43/03).

7. Siwek H., Siwek-Gardziel K. - Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz.1. (S-I-/72/2/07).

8. Siwek H., Siwek-Gardziel K. - Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Cz.2. (S-I-/72/3/07).

9. Siwek H., Siwek - Gardziel K. - "Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego. Zeszyt 1" (S-I-15/2008)

10. Siwek H., Siwek - Gardziel K. - "Matematyka 3. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum specjalnego. Zeszyt 2" (S-I-16/2008)

11. Sznajder M., Kłosowski L. - Matematyka dla klasy 2. Zeszyt ćwiczeń. (S-I-3/00).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 08:43
Osoba publikująca: Anna Zakościelna
Zmodyfikowano: 31.10.2018 08:43
Osoba modyfikująca: Anna Zakościelna