6 blok Elektrowni Opole pomyślnie zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

Uroczystość synchronizacji Bloku nr 6 Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

Minister energii Krzysztof Tchórzewski uczestniczył 14 maja br. w uroczystej synchronizacji nowego bloku nr 6 w Elektrowni Opole. Po udanej synchronizacji bloku nr 5 w styczniu tego roku, nowa jednostka została dzisiaj o godz. 14:00 pomyślnie zsynchronizowana z siecią. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej, zgodnie z zaostrzonymi wymogami środowiskowych wynikającymi z Konkluzji BAT.

Przed oddaniem jednostki do eksploatacji, co zgodnie z umową ma nastąpić do 30 września 2019 roku, przeprowadzona zostanie optymalizacja pracy bloku, próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

Bezpieczeństwo energetyczne to cel, który postawiliśmy sobie po wygranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Dziś możemy z satysfakcją odnotować fakt, że przodujemy w tej dziedzinie wśród krajów Unii Europejskiej. Robimy wszystko, by zapewnić stabilne dostawy paliw i energii umożliwiające pokrycie wzrastającego zapotrzebowania. Traktujemy te działania jako priorytet nie tylko krajowej polityki energetycznej, ale i całej gospodarki – powiedział minister Tchórzewski. Podkreślił, że nowe budowane w Elektrowni Opole bloki o łącznej mocy 1800 MW w znacznym stopniu przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i do dalszego obniżania emisji w sektorze energetycznym.

Minister Energii odczytał również list, który do uczestników wydarzenia skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. – Ta ogromna inwestycja była i jest szansą dla polskiego przemysłu i przedsiębiorców. Tysiące podpisanych umów i tysiące pracujących na placu budowy specjalistów to już osiągnięty efekt. Przed nami perspektywa ponad 30 lat pracy tych nowoczesnych instalacji, co oznacza źródło stabilnych dostaw energii do współtworzenia siły naszego kraju – napisał Premier Morawiecki.

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole to jedna z najważniejszych inwestycji PGE. Nowoczesne jednostki wytwórcze zaprojektowane zostały na 35 lat ciągłej pracy i z zapasem spełnią zaostrzone normy emisyjne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, ich sprawność w produkcji energii elektrycznej będzie na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko.

Minister Krzysztof Tchórzewski
Ambasador Georgette Mosbacher
Uroczystość synchronizacji Bloku nr 6 Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.05.2019 16:19
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 14.05.2019 19:46
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz