Cele i zadania

Cele i zadania ME

Celem Ministerstwa Energii jest kompleksowy nadzór na funkcjonowaniem obszaru energii w Polsce. Działania ministerstwa mają m.in. doprowadzić do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, a obywatelom stabilnych dostaw energii, stworzyć warunki do rozwoju poszczególnych sektorów obszaru energii i zwiększyć konkurencyjność sektora. Ministerstwo jest odpowiedzialne za realizacje polityki rządu w sektorach energetyki, górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, ropy i gazu, a także uczestniczy w realizacji polityki międzynarodowej w zakresie związanym z obszarem energii. ME nadzoruje także funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa działających w tym obszarze.

Wśród celów ministerstwa można wymienić m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
  • rozwój sektora energetycznego,
  • zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw węgla kamiennego i brunatnego z polskich kopalń,
  • restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym zapewnienie finansowania,
  • wspieranie działalności kopalń zabytkowych, tj. kopalnie: Bochnia i Wieliczka,
  • rozwój infrastruktury paliw alternatywnych,
  • zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu,
  • zapewnienie spójnej polityki międzynarodowej Ministerstwa Energii w zakresie organizacji i koordynacji dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej z krajami trzecimi oraz w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w UE,
  • realizacja interesów Skarbu Państwa w podmiotach nadzorowanych i podległych.

Plan działalności Ministra Energii na rok 2018 dla działów administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin Pobierz plik: pdf Plan działalności Ministra Energii na rok 2018 dla działów administracji rządowej: energia, gospodarka złożami kopalin

Rozmiar : 0.27MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.06.2018 13:50
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 15.06.2018 13:50
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska