Program stażowy "Energia dla przyszłości"

Logo Energia dla Przyszłości

Interesuje cię energia? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Energii i dużych firmach energetycznych oraz zyskać perspektywę interesującej pracy w sektorze? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Energii wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Od dziś do końca rekrutacji należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na tej stronie. 

 

Rekrutacja trwa do 15 maja 2019 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lipcu 2019 r.

 

Kto może wziąć udział w Programie

W IV edycji Programu stażowego udział może wziąć: 
trzydziestu dwóch studentów jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i/lub absolwentów studiów magisterskich poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Wydział Mechatroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny Technologiczny; Wydział Elektryczny; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Wydział Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Elektroniki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;
 • Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Jakie wynagrodzenie można otrzymać

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 600 zł brutto miesięcznie. 

Co zrobić

W IV edycji Programu stażowego:

 • Wejdź na stronę internetową.
 • Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stażowego „Energia dla przyszłości” (dostępny pod informacją, na dole strony).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie.
 • Czekaj na informację z ministerstwa.
 • Przyjdź na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną. 
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu.
 • Podpisz ze Spółką umowę o staż.

Co przygotować

Aby wziąć udział w rekrutacji do IV edycji Programu Stażowego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do aplikacji należy dołączyć:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 

 • CV w języku polskim,
 • zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),

Dokumenty dodatkowe: 

 • zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
 • zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Gdzie złożyć aplikację

Aplikację należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Jakie są zasady wyboru kandydatów

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. 
Podstawą decyzji o przyjęciu kandydatów na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Termin i warunki odbywania stażu 

Staż odbędzie się w terminie 1 października 2019 r. – 30 września 2020 r.

Stażyści zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o staż, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej 

Komisja Rekrutacyjna:

 1. Na pierwszym posiedzeniu wybierze Przewodniczącego i Zastępcę. 
 2. Przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na staż. 
 3. Wyłoni max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. 
 4. Sporządzi Ranking Kandydatów. 
 5. Przeprowadzi głosowanie w przypadku gdy, co najmniej dwóch kandydatów uzyska tę samą liczbę punktów. 

Kryteria wyboru kandydatów

W IV edycji Programu Stażowego kryteria wyboru kandydatów są następujące:

Obligatoryjne:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
 • wiedzę merytoryczną,
 • motywację do realizacji stażu poprzez:
  • 5-6 pytań ogólnych,
  • 3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.

Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

 1. Test wiedzy – próg zaliczenia 75%

Maksymalna liczba punktów: 48 punktów

 1. Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%

Maksymalna liczba punktów: 15 punktów

Opcjonalne: 

 1. Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt 

 1. Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)

Maksymalna liczba punktów: 1 punkt


Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111 punktów.
 

Kontakt

Magdalena Laskowska
Telefon +48 22 695 88 53

Beata Kokosza-Domżalska
Telefon +48 22 695 88 51

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl 
 

docx Regulamin programu stażowego "energia dla przyszłości" (IV edycja)

0.38MB

docx Zaświadczenie z uczelni (wzór do pobrania)

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.04.2019 09:47
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 15.04.2019 07:57
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz