Dzięki zaangażowaniu Polski i Ministerstwa Energii zostaje zacieśniona współpraca z państwami bałtyckimi w zakresie regionalnej integracji systemów elektroenergetycznyc

Podpisanie porozumienia ws. synchronizacji państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej w formie politycznej mapy drogowej (Political Road Map)

Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Komisja Europejska 28 czerwca 2018 r. podpisały porozumienie ws. synchronizacji państw bałtyckich (PB) z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej w formie politycznej mapy drogowej (Political Road Map).

Porozumienie jest zwieńczeniem kilkuletniej współpracy Polski i trzech państw bałtyckich (PB) – Litwy, Łotwy, Estonii, przy wsparciu Komisji Europejskiej i Operatorów Systemów Przesyłowych czterech zaangażowanych państw.

Kwestia synchronizacji jest procedowana na forum BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), gdzie strona Polska jest reprezentowana przez Ministerstwo Energii i Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Ostateczne wyniki analiz technicznych zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach, a we wrześniu br. na posiedzeniu BEMIP zostanie podjęta decyzja o wyborze wariantu synchronizacji.

- Gotowość Polski do przeprowadzenia procesu synchronizacji państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej jest przejawem solidarności regionalnej i dążenia do bezpieczeństwa energetycznego partnerów – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą Kontynentalną ma dla PB priorytetowe znaczenie, ponieważ zakończy zależność operacyjną ich Operatorów Systemów Przesyłowych od systemu postsowieckiego (UPS/IPS). Systemy państw bałtyckich będą podlegały regułom pracy systemu i wymaganiom ENTSO-E. Synchronizacja przez Polskę wzmocni znaczenie naszego państwa w tym regionie UE.

W marcu br. odbyła się wizyta ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego na Litwie, podczas której podpisano Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Energii RP i Ministerstwem Energetyki RL o wzmocnionej współpracy w dziedzinie energetyki.

Podpisanie porozumienia ws. synchronizacji państw bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy Kontynentalnej w formie politycznej mapy drogowej (Political Road Map) fot. Kancelaria Premiera
Podpisanie memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Energii Polski i Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej o wzmocnionej strategicznej współpracy w dziedzinie energetyki - marzec 2018
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 16:23
Osoba publikująca: Artur Kosim
Zmodyfikowano: 28.06.2018 16:23
Osoba modyfikująca: Artur Kosim