Dziękujemy za udział w Sesji V pn. Z Energią na Ty w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 2017

- Chcemy dać możliwość rozwoju gospodarczego wszystkim ośrodkom w Polsce, zwłaszcza tym niewielkim – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, otwierając Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. Konferencja odbyła się 19 października 2017 r. w Siedlcach.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił znaczenie równego traktowania wszystkich regionów kraju i potrzebę wyzwalania ich potencjału przedsiębiorczości i możliwości rozwojowych. Przyznał, że wiele zależy od działań, leżących w kompetencji rządu. - Mają one pobudzać aktywność gospodarczą i prowadzić do rozkwitu wszystkich bez wyjątku regionów kraju - podkreślił.

Przypomniał, że sektor energii jest kluczowy dla całej gospodarki. - Dlatego nasze działania są spójne i podejmowane z myślą o przyszłości – powiedział. - Odpowiedzialność rządu w tym zakresie to dążenie do bezpiecznej, dostępnej dla każdego i możliwie taniej energii, która pochłania jak najmniejszą część budżetu gospodarstwa domowego – dodał minister.  

Podczas sesji plenarnej „Filary polskiej gospodarki przyszłości: biznes-nauka-samorząd minister energii mówił o roli wykorzystywania środków unijnych do rozwoju lokalnych potrzeb przez samorządy, a także przez spółki energetyczne do modernizacji sieci. Podkreślił również jak niezwykle ważną i nowatorską inicjatywą jest strategiczny program rozwoju elektromobilności, którego celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. - Elektromobilność to także innowacyjne technologie i ogromne korzyści dla środowiska- podsumował.

Zwracając się do uczestników szczytu Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję, że dwudniowe obrady z sesjami tematycznymi i panelami dyskusyjnymi staną się ważnym forum wymiany poglądów i poszukiwania najkorzystniejszych dla Polski rozwiązań gospodarczych.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy odbywa się w Siedlcach w dniach 19-20 października 2017 r. Biorą w nim udział przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, nauki i przedsiębiorcy.

 

Więcej o Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

Program konferencji „Z Energią na Ty” Pobierz plik: pdf Program konferencji „Z Energią na Ty”

Rozmiar : 0.29MB

20171019_MKT_0.jpg
20171019_MKT5
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics