Energetyka-news

Article List

Transformacja energetyczna
11.12.2018

Transformacja energetyczna

- Bez względu na wspólne cele klimatyczne państw członkowskich UE nie możemy zapominać o tym, że poszczególne kraje mają różne punkty wyjścia na swojej drodze do transformacji energetycznej – powiedział wieceminister energii Tomasz Dabrowski 11 grudnia 2018 roku w Katowicach podczas panelu - Regiony węglowe w okresie przejściowym.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski na Kongresie Energy24 o wyzwaniach transformacji energetycznej
11.12.2018

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski na Kongresie Energy24 o wyzwaniach transformacji energetycznej

- Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwa państwa i ten element polityki rządu jest dla nas najważniejszy. W tym celu chcemy wykorzystać własne zasoby surowców energetycznych- powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 11 grudnia 2018 r. w Katowicach podczas Kongresu Energy24.
Zapraszamy na konferencję prasową
10.12.2018

Zapraszamy na konferencję prasową

10 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Ministerstwa Energii (ul. Krucza 36 / Wspólna 6) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego
Rekompensaty dla gospodarstw domowych
10.12.2018

Rekompensaty dla gospodarstw domowych

- Ministerstwo energii przygotowało projekt ustawy, przewidujący pakiet działań osłonowych dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ewentualnego wzrostu cen energii elektrycznej – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej 10 grudnia 2018 r.
Stanowisko resortu energii na COP24
03.12.2018

Stanowisko resortu energii na COP24

Stanowisko Ministerstwa Energii na 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: Stawiamy na różne źródła energii
28.11.2018

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: Stawiamy na różne źródła energii

- Polska energetyka musi być nowoczesna, przewidywalna i odpowiadać na oczekiwania odbiorców – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski otwierając konferencję „Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE”. Debata nad raportem opracowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych odbyła się 28 listopada 2018 roku w Warszawie.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: Warunkiem ewolucji w energetyce jest stabilność bezpieczeństwa państwa
07.11.2018

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: Warunkiem ewolucji w energetyce jest stabilność bezpieczeństwa państwa

- Energetyka węglowa i odnawialna muszą się wzajemnie uzupełniać, konkurencja nie jest tu konieczna, gdyż lepsze efekty zostaną osiągnięte dzięki współpracy i synergii. W Polsce w duchu przyjaznego współistnienia powinien się rozwijać szczególnie sektor offshore, czyli morskich farm wiatrowych – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji „Wielkoskalowe OZE a bezpieczeństwo energetyczne”. Debata, w której uczestniczył także Morten Baek, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i Klimatu Danii odbyła się 7 listopada 2018 roku w Serocku. Została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
Działania Ministra Energii na rzecz konsumentów energii elektrycznej
02.11.2018

Działania Ministra Energii na rzecz konsumentów energii elektrycznej

Minister energii podejmuje szereg działań na rzecz konsumentów energii elektrycznej m.in. w zakresie efektywności energetycznej, zwiększenia konkurencyjności na hurtowym rynku energii, jak również wzmocnienie pozycji końcowego odbiorcy energii elektrycznej. Ponadto jest bezpośrednio zaangażowany w działania na poziomie UE, które dotyczą nieuzasadnionego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.
Zaproszenie do konsultacji - Prawo Energetyczne
23.10.2018

Zaproszenie do konsultacji - Prawo Energetyczne

W Ministerstwie Energii została opracowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Projekt ustawy ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora, a także do świadomego zarządzania popytem oraz rozliczania odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia.
Minister Tchórzewski o wyzwaniach polskiej energetyki na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach
18.10.2018

Minister Tchórzewski o wyzwaniach polskiej energetyki na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Siedlcach

- Polska energetyka stoi obecnie przed niezmiernie ważnym zadaniem sprostania wielu oczekiwaniom zarówno ze strony społecznej – obywateli, przedsiębiorców, jak również ekologów i wysokim wymogom Unii Europejskiej, co do emisyjności CO2. Aby temu sprostać cały sektor energii podlega silnym procesom transformacji – podkreślił minister energii otwierając Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach 18 października 2018 r.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.05.2018 10:28
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 04.05.2018 10:28
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl