III Stół Energetyczny z udziałem ministrów energii

Minister Krzysztof Tchórzewski otwiera III Okrągły Stół Energetyczny

- Wdrożenie przez nas rynku mocy ma stanowić impuls inwestycyjny do realizacji projektów zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych na terenie całego kraju - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „III Okrągły Stół Energetyczny”. W wydarzeniu, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. w Warszawie, wziął również udział wiceminister energii Tomasz Dąbrowski oraz z-ca Dyrektora Generalnego DG Competition KE Gert-Jan Koopman.

Minister energii otwierając konferencję podziękował przedstawicielom Komisji Europejskiej za konstruktywne rozmowy, które doprowadziły do pozytywnej decyzji notyfikacyjnej dla rynku mocy i programu polskiego górnictwa. - Chciałbym podkreślić, że Komisja Europejska poprzez wydaną decyzję notyfikacyjną potwierdziła, że przygotowany przez nas mechanizm rynku mocy spełnia surowe kryteria dotyczące reguł pomocy publicznej, jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a przy tym jest skonstruowany w taki sposób, że nie zakłóca konkurencji na rynku energii – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii dodał, że do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w odpowiednim standardzie jakościowym konieczne było wprowadzenie mechanizmu rynku mocy, który obejmuje swoim zasięgiem cały rynek. - Nie mam wątpliwości, że wdrożenie rynku mocy było Polsce potrzebne. Stworzy on bowiem warunki do stabilnego funkcjonowania istniejących źródeł wytwórczych, ich modernizacji, jak również budowy nowych. Pozwoli także na rozwój usług rynkowych takich jak magazyny energii  – uzasadnił. Minister odniósł się do zakończonej certyfikacji ogólnej oraz zgłaszanych nowych projektów inwestycyjnych, w tym magazynów energii, i podkreślił duże zainteresowanie rynkiem mocy. 

Dodał, że funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym stwarza szanse, ale oznacza również wyzwania, tak jest w przypadku pakietu regulacji Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, tzw. pakietu zimowego, który obecnie nabiera ostatecznego kształtu. Jednym z głównych obszarów tych regulacji jest hurtowy rynek energii elektrycznej oraz rynek mocy. - Dla Polski priorytetowe znaczenie ma rozporządzenie dotyczące wewnętrznego rynku energii – uzasadnił.

Gert-Jan Koopman zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition KE z kolei zwrócił uwagę na fakt, że Polska znalazła się w grupie kilku krajów, które otrzymały zgodę KE na realizację mechanizmu mocowego. – Prowadziliśmy długie rozmowy, z których wynikało, że polskie propozycje są dobrze przygotowane i wpisują się w kierunek wyznaczony przez Komisję. Aktualnie prowadzimy dialog w obszarze OZE i wysokosprawnej kogeneracji – dodał.

Podczas panelu dyskusyjnego „Przyszłość rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii” wiceminister Tomasz Dąbrowski zwrócił uwagę, że mechanizm mocowy będzie mechanizmem w pełni rynkowym. - Kontrakty na dostawę mocy zawierane będą w wyniku przeprowadzenia aukcji na moc. Otrzyma je ten dostawca mocy, który zaoferuje najniższą cenę za odpowiednią ilość mocy – powiedział. W jego opinii nie oznacza to, że mechanizm wspiera wyłącznie stare jednostki węglowe. - W praktyce może okazać się, że dużo lepsze ceny oferowane są przez jednostki najnowocześniejsze, a przy tym najsprawniejsze i posiadające najniższe koszty i jednostkowe emisje – uzasadnił.

W opinii wiceministra energii odpowiedzialna polityka energetyczna powinna respektować trzy równoważne cele, tj. konkurencyjność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo dostaw - Dążenie do osiągnięcia wyśrubowanych celów klimatycznych nie może odbić się niekorzystnie na konkurencyjności gospodarki i na poziomie bezpieczeństwa dostaw energii, a realizacja jednego celu nie może odbywać się kosztem innych – podsumował.

Minister Krzysztof Tchórzewski otwiera III Okrągły Stół Energetyczny
Minister Krzysztof Tchórzewski otwiera III Okrągły Stół Energetyczny
Przemawia Gert-Jan Koopman - zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition KE
Wiceminister Tomasz Dąbrowski podczas panelu dyskusyjnego „Przyszłość rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii”
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.06.2018 16:13
Osoba publikująca: Artur Kosim
Zmodyfikowano: 27.06.2018 16:13
Osoba modyfikująca: Artur Kosim