Instytut Energetyki

Instytut Energetyki zajmuje się rozwojem innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Instytut Energetyki wspiera zrównoważone formy generacji i konsumpcji energii, oszczędność i efektywność energetyczną, czyste metody wykorzystania paliw kopalnych i włączanie odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych.

Kierownictwo

Dyrektor: Tomasz Gałka

Zastępca dyrektora: Iwona Łyczkowska-Lizer

Zastępca dyrektora: Andrzej Sławiński

Kontakt

Instytut Energetyki 
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
województwo mazowieckie

telefon: +48 22 3451 200

faks: +48 22 836 63 63

strona internetowa: ien.com.pl/strona-glowna

e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.08.2018 14:12
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 28.08.2018 14:12
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska