Stanisław Kazimierz Hebda

Dyrektor Generalny

 • Stanisław Hebda

  Stanisław Hebda

Życiorys

Urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada ponad 28-letni staż pracy zawodowej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w kontroli i nadzorze w sektorze publicznym Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1989 – 1997 nauczyciel akademicki w SGH w Katedrze Ekonomii oraz Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji. Odbył dwuletni staż doktorancki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w Telewizji Polskiej SA. (Redakcja Publicystyki Międzynarodowej). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w dyplomacji ekonomicznej, był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Obecnie uczestniczy w programie MBA w Energetyce.

Jest żonaty, ma dwóch synów.

Kompetencje Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny, w szczególności:

 1. realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2007 r. poz.1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);
 2. koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
 3. określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
  • Biuro Administracyjne,
  • Biuro Dyrektora Generalnego,
  • Biuro Prawne,
  • Departament Budżetu i Finansów.

Kontakt z sekretariatem Dyrektora Generalnego

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 88 55
faks: +48 22 695 88 56
e-mail: SekretariatSHebda@me.gov.pl

Przyjęcia obywateli w sprawie skarg i wniosków

Dyrektor Generalny przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 16:15 do 17:15, w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu przyjmują zgłoszenia w sprawie przyjęcia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii obywateli w sprawach skarg i wniosków telefonicznie pod numerem: 22 695-83-30 i 22 695-83-32 lub osobiście w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2019 10:12
Osoba publikująca: Agnieszka Król-Lasoń
Zmodyfikowano: 10.01.2019 10:12
Osoba modyfikująca: Agnieszka Król-Lasoń