Stanisław Kazimierz Hebda

Dyrektor Generalny

 • Stanisław Kazimierz Hebda

  Stanisław Kazimierz Hebda

Życiorys

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. W latach 1992 – 1994 uczestniczył w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Obecnie bierze udział w MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Posiada ponad 30 letni staż zawodowy, w tym na stanowiskach kierowniczych W latach 1989 – 1997 nauczyciel akademicki w SGPiS/SGH w Katedrze Ekonomii. Od 1995 r. zawodowo związany z administracją państwową (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki). W 2009 r. odebrał Akt mianowania na urzędnika służby cywilnej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej. Był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nadzorem i kontrolą w sektorze publicznym oraz zarządzaniem zmianą. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa.

Odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Posiada stopień górniczy Generalny Dyrektor Górniczy I Stopnia.

Kompetencje Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny, w szczególności:

 1. realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2007 r. poz.1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);
 2. koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
 3. określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
  • Biuro Administracyjne,
  • Biuro Dyrektora Generalnego,
  • Biuro Prawne,
  • Departament Budżetu i Finansów.

Kontakt z sekretariatem Dyrektora Generalnego

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 88 55
faks: +48 22 695 88 56
e-mail: SekretariatSHebda@me.gov.pl

Przyjęcia obywateli w sprawie skarg i wniosków

Dyrektor Generalny przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 16:15 do 17:15, w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu przyjmują zgłoszenia w sprawie przyjęcia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii obywateli w sprawach skarg i wniosków telefonicznie pod numerem: 22 695-83-30 i 22 695-83-32 lub osobiście w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.07.2019 14:06
Osoba publikująca: Agnieszka Król-Lasoń
Zmodyfikowano: 02.07.2019 10:11
Osoba modyfikująca: Agnieszka Król-Lasoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Stanisław Kazimierz Hebda 1.0 01.07.2019 14:06 Agnieszka Król-Lasoń Agnieszka Król-Lasoń
Stanisław Kazimierz Hebda 1.1 01.07.2019 14:07 Agnieszka Król-Lasoń Agnieszka Król-Lasoń
Stanisław Kazimierz Hebda 1.2 01.07.2019 14:24 Agnieszka Król-Lasoń Agnieszka Król-Lasoń
Stanisław Kazimierz Hebda 1.3 02.07.2019 10:11 Agnieszka Król-Lasoń Agnieszka Król-Lasoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP