Stanisław Kazimierz Hebda

Dyrektor Generalny

 • Stanisław Hebda

  Stanisław Hebda

Życiorys

Posiada ponad 27-letni staż zawodowy, w tym na stanowiskach kierowniczych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Odbył 2-letni staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu w ramach stypendium naukowego.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów).

Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Ponad 20 lat związany z administracją państwową i służbą publiczną. Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach nadzorczych. Zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej do rad nadzorczych.

Posiada pond 10-letnie doświadczenie w służbie zagranicznej (konsul ds. handlowych w Monachium i Kolonii). Ekspert z zakresu zarządzania zmianą.

Żonaty, ma dwóch synów.

Zatrudnienie w instytucjach publicznych

2012 – 16.10.2017
I radca, konsul
Konsulat Generalny RP w Kolonii, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

2006 – 2012
dyrektor/radca ministra w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Ministerstwo Gospodarki

2000 – 2005     
konsul ds. handlowych
Konsulat Generalny RP w Monachium, Wydział Ekonomiczno-Handlowy

1999 – 2000
wicedyrektor w Wydziale Przekształceń Własnościowych i Nadzoru Właścicielskiego
Biuro Zarządu m.st. Warszawy

1995 – 1999
główny specjalista
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych/Ministerstwo Skarbu Państwa

1989 – 1997
nauczyciel akademicki w Katedrze Ekonomii oraz Analizy Rynków i Konkurencji
SGPiS/SGH

1991 – 1992
młodszy redaktor w Redakcji Publicystyki Międzynarodowej
Telewizja Polska S.A.

Kompetencje Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny, w szczególności:

 1. realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2007 r. poz.1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);
 2. koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;
 3. określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:
  • Biuro Administracyjne,
  • Biuro Dyrektora Generalnego,
  • Biuro Prawne,
  • Departament Budżetu i Finansów.

Kontakt z sekretariatem Dyrektora Generalnego

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 88 55
faks: +48 22 695 88 56
e-mail: SekretariatSHebda@me.gov.pl

Przyjęcia obywateli w sprawie skarg i wniosków

Dyrektor Generalny przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 16:15 do 17:15, w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu przyjmują zgłoszenia w sprawie przyjęcia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii obywateli w sprawach skarg i wniosków telefonicznie pod numerem: 22 695-83-30 i 22 695-83-32 lub osobiście w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.08.2018 16:48
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 28.08.2018 16:48
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska