Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Plansza Dialog z Komisją Europejską

Komisja Europejska opublikowała 15 kwietnia 2019 r. komunikat dotyczący zatwierdzenia polskiego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wskazano w nim m.in., że polski system wsparcia będzie miał znaczący wpływ na realizację celów Unii Europejskiej w zakresie środowiska i klimatu, w tym w szczególności na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji CO2, bez nadmiernego zakłócenia konkurencji.

Wraz z systemem wsparcia, zatwierdzony został również mechanizm ulg w opłacie kogeneracyjnej dla odbiorców energochłonnych.

Pozytywna Decyzja KE umożliwi dalszy rozwój kogeneracji w Polsce. Dzięki temu poprawimy jakość powietrza w miastach oraz wzmocnimy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Odbiorcy ciepła przyłączeni do systemów ciepłowniczych skorzystają z jeszcze bardziej ekologicznego ciepła. Jednocześnie nowy system pozwoli na zachowanie światowej konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa energochłonne, które nie zostaną obciążone nadmiernymi kosztami – skomentował komunikat KE minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji został wdrożony poprzez ustawę z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 i 412), która weszła w życie 25 stycznia 2019 r. System ten zapewni zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji (do 2028 roku zaplanowano do objęcia wsparciem w ramach aukcji i naborów ponad 5 GWe mocy zainstalowanej elektrycznej jednostek kogeneracji), jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych. W mechanizmie przewidziano tylko udział jednostek kogeneracji, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 14:42
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 15.04.2019 14:42
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz