W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Krzysztof Tchórzewski

Minister energii

Krzysztof Tchórzewski

Życiorys

Funkcję ministra energii pełni od 1 grudnia 2015 r.

Urodził się 19 maja 1950 r. w Rzążewie. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektryczny, kierunek zabezpieczenia elektroenergetyczne.

Żonaty, czterech synów, siedmioro wnucząt.

Funkcje publiczne

2007
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki

2002-2005
Radny Sejmiku Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

1997-2001
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

1991-1993,1997-2001,2005-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-obecnie
Poseł na Sejm I, III, V, VI, VII, VIII kadencji
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Przewodniczący Podkomisji Infrastruktury
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Handlu i Usług
Przewodniczący Podkomisji Transportu
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Handlu i Usług
Przewodniczącego Podkomisji Transportu
Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury
Przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu lądowego,
Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw
Przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury.
Sejm

1990-1993
Wojewoda Siedlecki, z rekomendacji Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze
Urząd Wojewódzki

Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych

1981-obecnie
Członek, Prezes oddziału siedleckiego (1989-1990)
Stowarzyszenie Elektryków Polskich

1980-1981
Członek, Przewodniczący Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność"
NSZZ "Solidarność"

Zatrudnienie w sektorze prywatnym

2001-2005
Członek Zarządu oraz Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
PKP Energetyka spółka z o.o.    

1974-1990   
kolejno na stanowiskach od inżyniera elektromontera do naczelnika oddziału.
PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach    

1974-1979  
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Siedlcach    

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim (2001) i Oficerskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski.

Kompetencje ministra

Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

 1. akceptowanie i kierowanie do uzgodnień oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz  Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:
  • ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,
  • uchwał Rady Ministrów,
  • dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
  • ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć;
 2. występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
 3. tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 4. powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 5. zatwierdzanie:
  • instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,
  • urlopów oraz podróży służbowych sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:     

 1. Gabinet Polityczny Ministra;
 2. Biuro Ministra;
 3. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
 4. Departament Kontroli i Audytu;
 5. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 87 90
faks: +48 22 695 87 70
e-mail: SekretariatKTchorzewski@me.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe ministra energii znajduje się na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zobacz stronę BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.08.2018 16:31 Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Bartkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Krzysztof Tchórzewski 1.0 26.06.2019 12:03 Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP