Krzysztof Tchórzewski

Minister energii

 • Krzysztof Tchórzewski

  Krzysztof Tchórzewski

Życiorys

Funkcję ministra energii pełni od 1 grudnia 2015 r. 

Urodził się 19 maja 1950 r. w Rzążewie. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektryczny, kierunek Zabezpieczenia elektroenergetyczne.

Żonaty, czterech synów, pięcioro wnucząt.

Funkcje publiczne

02.03.2007-23.11.2007
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki

02.03.1997-23.11.2001
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Poseł na Sejm 
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Przewodniczący Podkomisji Infrastruktury
Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz Przewodniczący Podkomisji Transportu
Sejm

02.03.1993-23.11.1993
Wojewoda Siedlecki, z rekomendacji Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze
Urząd Wojewódzki    

Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych

02.03.2009-23.11.2009  
Członek 
NSZZ "Solidarność"

02.03.2007-23.11.2007
Przewodniczący Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność"
NSZZ "Solidarność"

Zatrudnienie w sektorze prywatnym

01.01.2002-01.01.2010  
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
PKP Energetyka spółka z o.o.  

01.01.2000-01.01.2001  
Członek Zarządu
PKP Energetyka spółka z o.o.    

01.01.1998-01.01.1999  
pracownik
PKP, Oddział Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach    

01.01.1988-01.01.1989  
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Siedlcach    

Kompetencje ministra

Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

 1. akceptowanie i kierowanie do uzgodnień oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz  Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:
  • ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,
  • uchwał Rady Ministrów,
  • dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,
  • ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć;
 2. występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;
 3. tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 4. powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 5. zatwierdzanie:
  • instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,
  • urlopów oraz podróży służbowych sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:     

 1. Gabinet Polityczny Ministra;
 2. Biuro Ministra;
 3. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
 4. Departament Kontroli i Audytu;
 5. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 87 90
faks: +48 22 695 87 70
e-mail: SekretariatKTchorzewski@me.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe ministra energii znajduje się na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zobacz stronę BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.08.2018 16:31
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 28.08.2018 16:31
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska