Minister energii Krzysztof Tchórzewski na inauguracji projektu współpracy nauki i biznesu dla polskiej energetyki i przemysłu

Podpisanie umów

– Zagadnienia takie jak elektromobilność, inteligentne sieci, czy nowe technologie dla OZE to obecnie najlepsze przykłady wykorzystania innowacji w energetyce. Polska już podjęła wiele aktywnych działań na rzecz ich wdrożenia i umożliwienia ich dalszego rozwoju. Chcemy kontynuować ten kierunek przemian w zakresie unowocześnienia energetyki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania umów przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz PGE Polską Grupę Energetyczną ustanawiających współpracę naukowo-biznesową dla sektora energetycznego i przemysłowego. Wydarzenie odbyło się 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

W trakcie swojego wystąpienia minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał o dużej roli nauki dla rozwoju technologicznego. – Wiedza naukowa jest niezbędna do tego, aby w przyszłości móc udoskonalać technologie, tak aby jak najlepiej i efektywniej służyły one Polakom – powiedział. Minister podkreślił również, że nowe technologie stają się współcześnie czynnikiem decydującym w procesie zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego poziomu i jakości życia. - Obserwując zmiany, jakie następują w energetyce, można z dużą pewnością stwierdzić, że od zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań będzie zależeć sprostanie wielu wyzwaniom jakie stoją przed tym sektorem gospodarki – dodał.

Zwrócił także uwagę, że aby wiedza mogła być właściwie stosowana w praktyce, konieczna jest odpowiednia współpraca pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego oraz reprezentantami branży biznesowej. – Współpraca ta umożliwi lepszą wymianę informacji pod względem oczekiwań przedsiębiorców i przemysłu w zakresie zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania, a to z kolei pozwoli na sprawniejszy transfer wiedzy z ośrodków badawczo-naukowych – przekonywał minister. – Przystąpienie do współpracy przez UKSW, PGE i KGHM to wyraz zaangażowania tych podmiotów w chęć rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – podsumował minister Tchórzewski.

W trakcie wydarzenia głos zabrali również przedstawiciele sygnatariuszy umowy. ­­– Dzięki przystąpieniu do tego strategicznego partnerstwa PGE wzmacnia swoją aktywność na rzecz ścisłej kooperacji z sektorem naukowym. Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki – powiedział Henryk Baranowski, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A., podkreślał działania podejmowane przez spółkę do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej. – Inwestujemy, rozwijamy e-Przemysł, sięgamy po doświadczenia i wiedzę specjalistów i nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Z zaangażowaniem współtworzymy projekty łączące biznes i naukę. Wierzymy, że połączenie potencjałów daje impuls do odpowiedzialnego rozwoju i nowoczesnej polskiej gospodarki – podkreślił prezes Chludziński.

Projekt skupiony wokół Centrum Cyfrowej Nauki jest rezultatem dynamicznego rozwoju uczelni – wskazał rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Nasz Uniwersytet posiada zasoby infrastrukturalne ogromny potencjał intelektualny w obszarze informatyki, nauk społecznych i humanistycznych, biologicznych i medycznych. Znaleźliśmy również konsorcjantów, firmy oraz osobistości cenione na świecie, dzięki którym mogliśmy przygotować projekt nowego kampusu – podsumował rektor.

 

***

KGHM Polska Miedź S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę o współpracy badawczej z Konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali  powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

Projekt opiera się na współpracy środowiska naukowego z sektorem biznesowym i obejmuje m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego.

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy będą realizować wspólne zadania z zakresu m.in. Internetu rzeczy (IoT), digitalizacji, rozwoju mikroźródeł czy zarządzania sieciami energetycznymi. Udostępnienie środowisku naukowemu oraz biznesowemu najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najlepsze dostępne rozwiązania w ramach działalności badawczo-rozwojowej ma na celu dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii służących poprawie wydajności energetycznej, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju krajowego sektora energetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Minister Krzysztof Tchórzewski
Minister Krzysztof Tchórzewski
Minister Krzysztof Tchórzewski
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.06.2019 14:32
Osoba publikująca: Wojciech Rutkowski
Zmodyfikowano: 27.06.2019 14:48
Osoba modyfikująca: Wojciech Rutkowski