Minister Energii powołał Zespół ds. wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Tabliczka Ministerstwa

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 9 stycznia 2019 r. podpisał zarządzenie powołujące Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej, wprowadzonych ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538).

Zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w roku 2019 są zobowiązane do zaoferowania cen i stawek opłat na poziomie 2018 roku. Najpóźniej 31 marca br. muszą zostać zmienione umowy wprowadzające podwyżki, które zostały zawarte w II połowie 2018 r.

Głównym zadaniem powołanego Zespołu będzie przygotowanie mechanizmów i narzędzi służących do wdrożenia przepisów ustawy. Dotyczy to m.in. zawartych umów, również na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

W skład Zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentanci stowarzyszeń sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

Pytania i uwagi związane z wdrożeniem ustawy można zgłaszać wypełniając formularz dostępny poniżej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.01.2019 11:13
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 09.01.2019 11:28
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz