Minister Tchórzewski na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska w Poznaniu

Minister energii Krzysztof Tchórzewski na panelu inauguracyjnym Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol Eco System

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 23 i 24 października 2018 r. wziął udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Podczas wydarzenia wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem uczestniczył w panelu inauguracyjnym „Problemy środowiska w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a także wziął udział w dyskusji na temat klimatu i energii.

W trakcie panelu inauguracyjnego minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że Polska staje przed kluczowym wyzwaniem - rozwojem sektora energetycznego w sposób gwarantujący pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko. Dodał, że takie stanowisko przedstawiciele Ministerstwa Energii prezentują również podczas prac UE nad tworzeniem „Strategii długoterminowej dotyczącej redukcji gazów cieplarnianych do roku 2050”. - Uważamy, że redukcja emisji CO2 powinna dokonywać się stopniowo i z uwzględnieniem kosztów ekonomicznych i społecznych. ME czynnie bierze udział w dyskusji, jesteśmy za przyjęciem umiarkowanego stanowiska – powiedział. Podkreślił, że bardzo ważne jest zachowanie przystępności cenowej energii, która napędza gospodarczy rozwój Polski i stanowi o wzroście dobrobytu społecznego.

- Pomiędzy sektorem energii i gospodarką istnieje silne sprzężenie, także gdy mowa o modernizacji sektora energetycznego – zaznaczył Tchórzewski. Poinformował, że resort wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i końcowych odbiorców energii, m.in. wprowadzone rozwiązania dot. rynku mocy, wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, stymulowanie rynku odnawialnych źródeł energii czy poprawę efektywności energetycznej. - Te działania uwolnią dodatkowe strumienie inwestycyjne w sektorze wytwarzania energii, co będzie zauważalne także w postaci impulsu rozwojowego dla całej polskiej gospodarki – dodał. Podkreślił, że wsparcie dla kogeneracji i rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce to szansa i wyzwanie także dla samorządów. - To od ich poziomu zaangażowania zależeć będzie skala rozwoju sieci ciepłowniczej i w efekcie skuteczność działań w zakresie walki z niską emisją – powiedział.  Zwrócił uwagę także na potrzebę rozbudowy systemów dystrybucji ciepła, która zwiększy jego dostępność dzięki możliwości przyłączenia znacznie większej ilości odbiorców ciepła systemowego.

Szef resortu energii wziął także udział w panelu dyskusyjnym „Klimat i Energia”, podczas którego odpowiadał na pytania dotyczące polityki energetycznej. – Naszym podstawowym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko – powiedział. Poinformował też, że działania w tych obszarach będą skierowane głównie na rozwój innowacji dla sektora energii. Dzięki nim istnieje szansa na poprawę bilansowania popytu i podaży na energię, zmniejszenie uzależnienia od importu paliw oraz wykorzystanie odpadów sektora i dla sektora energii.

Podczas wydarzenia zostały również podpisane 999, 1000 i 1001 umowy o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w tym także z sektora energetyki.

 

Minister energii Krzysztof Tchórzewski na panelu inauguracyjnym Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol Eco System
Minister energii Krzysztof Tchórzewski na panelu inauguracyjnym Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol Eco System
Minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas panelu dyskusyjnego
Minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas panelu dyskusyjnego
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.11.2018 10:32
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 20.11.2018 10:32
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz