Ministrowie Tchórzewski i Dąbrowski na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Minister Tchórzewski podczas dyskusji

- Myślenie o energetyce musi wybiegać poza kadencje polityczne. Zwłaszcza, że staje się ogromnym polem inwestycyjnym. Każda inwestycja jest społecznie ważna - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas XXVIII Forum Ekonomicznego. W wydarzeniu, które odbywa się w dniach 4-6 września 2018r. w Krynicy, wziął również udział wiceminister Tomasz Dąbrowski.

Minister Krzysztof Tchórzewski podczas panelu dyskusyjnego "Energia przyszłości: makrotrendy versus mikrostrategie" podkreślił, jak ważne jest identyfikowanie oraz analiza trendów, udział w ich kształtowaniu, a także kreowanie strategii energetycznej kraju. –  Przyszłość polskiej energetyki musi być zbieżna z międzynarodowymi kierunkami tego sektora, do których należą m.in. zwiększająca się rola odnawialnych źródeł energii, podnoszenie poziomu innowacyjności, zacieśnianie współpracy regionalnej oraz rosnący udział energetyki rozproszonej, przy jednoczesnej dbałości o poprawę jakości powietrza - powiedział. Uczestnicy dyskutowali również o polityce regionalnej państw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, o wdrażaniu regionalnych makrotrendów i o tym jakie mikrostrategie obierać.

Szef resortu energii brał również udział w dyskusji „Europejski rynek energii elektrycznej, a ceny energii dla konsumentów”, podczas której jej uczestnicy rozmawiali o wpływie regulacji polityki klimatycznej i energetycznej na równowagę gospodarczą rynku energii UE. – Bezpieczeństwo energetyczne jest wyznacznikiem linii negocjacyjnej na wszystkich polach energetycznej współpracy międzynarodowej. Głośno mówimy o naszych priorytetach i problemach, prezentujemy alternatywne, bądź komplementarne propozycje wraz z racjonalną argumentacją, a także uświadamiamy naszym partnerom jak długą drogę musieliśmy przejść, aby być w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj – powiedział minister. Dodał, że przykładem dobrej współpracy Polski z Komisją Europejską jest wypracowany model rynku mocy. - Aktywnie uczestniczymy również w procesie przygotowania rozwiązań w zakresie zapewnienia wystarczalności wytwarzania, płynności rynku, poprawy efektywności wykorzystywania zasobów, aktywizacji odbiorców, czy też innowacji w transporcie i magazynowania energii – zaznaczył minister Tchórzewski.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski wziął udział w panelu o rynku energii elektrycznej, a także w rozmowie na temat inicjatywy Trójmorza w sektorze energetycznym. - Wspólny rynek energii Unii Europejskiej ma zapewnić brak dyskryminacji w dostępie do sieci dla dostawców i konsumentów energii, wzrost roli odbiorców oraz zwiększenie efektywności – powiedział. Wskazał, że nowa struktura rynku zakłada skuteczniejszą integrację OZE z systemami elektroenergetycznymi i ich wynagradzanie na zasadach rynkowych. - Ministerstwo Energii od początku prac nad Pakietem Zimowym aktywnie uczestniczy w negocjacjach, dokładając starań, by proponowane przepisy umożliwiały rozwój rynku energii, nie zagrażały bezpieczeństwu dostaw oraz nie nakładały niesprawiedliwych i nierównych obciążeń na uczestników rynku energii – podkreślił.

W trakcie forum ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Tomasz Dąbrowski spotkali się także z ministrem energii Litwy Zygimuntasem Vaicunasem.

 

Premier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski uczestniczą w uroczystości powołania wspólnego funduszu PGE, PFR i NCBR
Wiceminister Tomasz Dąbrowski, minister energii Litwy Zygimuntas Vaicunas i minister energii Krzysztof Tchórzewski
Minister Tchórzewski otwiera panel dyskusyjny
Minister Tchórzewski na uroczystości podpisania listu intencyjnego o współpracy między Tauronem a Lotniskiem Balice ws. uruchomienia stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.09.2018 14:49
Osoba publikująca: Zuzanna Maruszak
Zmodyfikowano: 20.09.2018 14:49
Osoba modyfikująca: Zuzanna Maruszak