Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

węgiel_0.jpg

Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwoliło określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. był pierwszym dniem, w którym można było składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające. Wypłaty świadczeń zaplanowane są od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.  Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do rekompensaty należy składać w wyznaczonych punktach - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych można uzyskać na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii.

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem infolinii 32 757 4554

Pytania można również kierować na adres e-mail: rekompensaty@srk.com.pl

 

Szczegóły informacji:

docx Uprawnieni do świadczenia

0.02MB

pdf Punkty składania wniosków

0.56MB

pdf Dziennik Ustaw 2019 poz 29

0.31MB

pdf Wniosek

0.22MB

pdf Wzór oświadczenia

0.44MB

pdf Plakat

0.16MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.01.2019 15:10
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 25.01.2019 20:11
Osoba modyfikująca: Jan Szul