Od 22 stycznia 2019 r. można składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

węgiel.jpg

Wejście w życie w dniu 22 stycznia 2019 r. ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego pozwoliło określić terminarz jej realizacji. 22 stycznia br. był pierwszym dniem, w którym można było składać wnioski o rekompensatę w wyznaczonych do tego punktach. Osoby uprawnione mają na to 90 dni. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo wypłacające. Wypłaty świadczeń zaplanowane są od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.  Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do rekompensaty należy składać w wyznaczonych punktach - lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych można uzyskać na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii.

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem infolinii 32 757 4554

Pytania można również kierować na adres e-mail: rekompensaty@srk.com.pl

 

Szczegóły informacji:

Uprawnieni do świadczenia Pobierz plik: docx Uprawnieni do świadczenia

Rozmiar : 0.02MB

Punkty składania wniosków Pobierz plik: pdf Punkty składania wniosków

Rozmiar : 0.56MB

Dziennik Ustaw 2019 poz 29 Pobierz plik: pdf Dziennik Ustaw 2019 poz 29

Rozmiar : 0.31MB

Wniosek Pobierz plik: pdf Wniosek

Rozmiar : 0.22MB

Wzór oświadczenia Pobierz plik: pdf Wzór oświadczenia

Rozmiar : 0.44MB

Plakat Pobierz plik: pdf Plakat

Rozmiar : 0.16MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.01.2019 15:10
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 25.01.2019 20:11
Osoba modyfikująca: Jan Szul