Pierwsza aukcja mocy w Polsce już w listopadzie

Męzczyzna

Minister Energii podpisał wszystkie rozporządzenia niezbędne do przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy w Polsce. Aukcja mocy na rok 2021 odbędzie się 15 listopada 2018 r., na rok 2022 odbędzie się 5 grudnia br., a na rok 2023 odbędzie się 21 grudnia 2018 r. Aukcje będą poprzedzone certyfikacją, która rozpocznie się w najbliższą środę -5 września 2018

Wydane akty wykonawcze do ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 9):

  • rozporządzenie Ministra Energii z 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1455),
  • rozporządzenie Ministra Energii z 22 sierpnia 2018 r. w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1632)
  • rozporządzenia Ministra Energii z 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych (rozporządzenie skierowane do publikacji w Dz.U.)

Rynek mocy zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym, dzięki czemu każdy odbiorca energii na terenie kraju będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i w ilości wynikających z jego potrzeb. Jest to również najbardziej efektywny ekonomicznie sposób zapewnienia odpowiedniej ilości mocy, ponieważ moc kontraktowana jest za pomocą aukcji, na której rywalizują ze sobą poszczególni dostawcy mocy.

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 15:37
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 19.09.2018 15:37
Osoba modyfikująca: Jan Szul