Podpisano umowę na dofinansowanie prac budowlanych Baltic Pipe

Plansza Gazownictwo

W Brukseli zawarto dziś umowę na dofinansowanie budowy połączenia gazowego Baltic Pipe. Środki w wysokości blisko 215 mln euro pochodzić będą z instrumentu Łącząc Europę (ang. CEF - Connecting Europe Facility). Umowę w obecności Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego podpisał Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM oraz Dirk Beckers, dyrektor Agencji ds. Innowacyjności i Sieci – INEA.

W wydarzeniu wziął udział również Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, Wiceminister Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič oraz Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete.

Dofinansowanie prac budowlanych Baltic Pipe, pozwoli znacząco zredukować koszty realizacji inwestycji leżące po polskiej stronie. Zawsze wspieramy GAZ-SYSTEM w pozyskiwaniu możliwie największych kwot ze środków UE w celu realizacji flagowych projektów polskiej polityki energetycznej i bezpieczeństwa – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Podpisana umowa stanowi czwarte dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego Łącząc Europę przeznaczone na realizację projektu Baltic Pipe. Poprzednie trzy dofinansowania dotyczyły realizacji studium wykonalności oraz prac projektowych odpowiednio dla odcinków morskich oraz lądowych.

Podpisana umowa jest następstwem decyzji KE zaakceptowanej przez Państwa Członkowskie UE 23 stycznia 2019 r., dotyczącej przyznania bezzwrotnej pomocy finansowej na projekty infrastrukturalne z sektora energii, których realizacji ma znaczenie transgraniczne.

***

Connecting Europe Facility (CEF) to specjalny instrument finansowy Unii Europejskiej, z pomocą którego ma być realizowana budowa kluczowej infrastruktury liniowej w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na energetykę na lata 2014-2020 wynosi 5,35 mld EUR, a wsparcie finansowe możliwe jest do uzyskania wyłącznie na działania wspierające realizację Projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI -  Project of Common Interest).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 17:57
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 15.04.2019 17:57
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz