W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

22.08.2018

Włączamy czystą energię! Już teraz można przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Nie czekaj. Pozyskaj dotację na inwestycje takie jak: elektrownie wodne (powyżej 5 MWe), elektrownie wiatrowe (powyżej 5 MWe), elektrownie fotowoltaiczne (powyżej 2 MWe/MWth), elektrownie wykorzystujące biomasę (powyżej 5 MWth/MWe) lub biogaz (powyżej 1 MWe), w tym wytwarzające energię również w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

DFE

Poddziałanie 1.1.1 - IV nabór - energia elektryczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.1.

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r.:

Dowiedz się więcej

Źródła wysokosprawnej kogeneracji - IV konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.6.

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1.

Źródła wysokosprawnej kogeneracji


Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28.09.2018 r. do 28.12.2018 r.:

Dowiedz się więcej
 

Energią dzielimy się naturalnie!

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.11.2018 13:26 Agnieszka Jędryczko
Pierwsza publikacja:
07.11.2018 13:26 Agnieszka Jędryczko