Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Ostatni przyjęty dokument przez Radę Ministrów w 2009 roku to „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" (M.P. z 2010 r. nr 2, poz.11).

Aktualnie obowiązującym dokumentem jest „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". 

W dniu 10 listopada 2009 r. dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów (M.P. z 2010 r. nr 2, poz.11).

pdf Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

0.25MB

pdf Załącznik 1 – Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

0.18MB

pdf Załącznik 2 – Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

0.2MB

pdf Załącznik 3 – Program działań wykonawczych na lata 2009-2012

0.3MB

pdf Załącznik 4 – Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

0.1MB

pdf Informacja na temat realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w 2012 roku

1.54MB

pdf Informacja na temat realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w 2011 roku

1.18MB

pdf Informacja na temat realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w 2010 roku

1.07MB

pdf Informacja na temat realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w 2009 roku

0.45MB

pdf Uchwała Rady Ministrów w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" (M.P. z 2010 r. nr 2, poz.11).

0.01MB

Podstawa prawna

Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku (Uchwała Rady Ministrów nr 202 2009 w sprawie PEP do 2030 roku.pdf )
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku". (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz.11 )
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2018 r. poz. 755. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2018 11:48
Osoba publikująca: Aneta Ciszewska
Zmodyfikowano: 05.06.2018 11:48
Osoba modyfikująca: Aneta Ciszewska