W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program polskiej energetyki jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej gospodarki, natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Program polskiej energetyki jądrowej to strategiczny dokument rządowy stanowiący „mapę drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r.

Gdzie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa?

Inwestor prowadzi badania środowiskowe w dwóch lokalizacjach Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Badania te pozwolą na potwierdzenie dobrych warunków geologicznych dla budowy i udokumentowanie stanu środowiska. Po ich zakończeniu możliwe będzie wskazanie preferowanej lokalizacji. Obecnie w gminach, gdzie znajdują się lokalizacje, czyli: Choczewo, Gniewino i Krokowa, społeczność lokalna popiera inwestycję.

Dlaczego potrzebujemy elektrowni jądrowej?

Polski rząd decydując się na program jądrowy uwzględnił cztery korzyści związane z tą technologią:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zróżnicowanie źródeł energii elektrycznej, pozwoli zmniejszyć wpływ wahań na rynku węgla, gazu i ropy na ceny prądu dla odbiorcy końcowego. Dodatkowo paliwo jądrowe można kupić od wielu państw na świecie i zgromadzić zapasy wystarczające na kilka lat pracy siłowni;
  • zapewnienie stabilnych cen prądu dla polskich odbiorców. Nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet 80 lat. Dlatego koszt inwestycji rozkłada się na wiele lat pracy obiektu. Po uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacji zapewnia ona łatwe przewidywanie cen energii.
  • korzyści dla środowiska. Elektrownia jądrowa nie emituje szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów, w szczególności dwutlenku węgla (CO2), związków azotu i siarki (SOx i NOx) czy pyłów. Powstające w elektrowni niewielkie ilości odpadów można bezpiecznie składować.
  • budowa nowej innowacyjnej branży nauki, rozwoju i przedsiębiorczości. Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej wzmocni polskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa już teraz prowadzące działalność związaną z tą dziedziną.

 

Pliki do pobrania:

Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) 

Program polskiej energetyki jądrowej w wersji angielskiej (Polish Nuclear Power Programme)

Uchwała Rady Ministrów nr 15/2014 w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej”

Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PPEJ

Wyniki konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na Środowisko PPEJ

Konsultacje międzyresortowe:

Uwagi zgłoszone przez ministra środowiska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra Skarbu Państwa, ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra rozwoju regionalnego

Uwagi zgłoszone przez ministra edukacji narodowej

Uwagi zgłoszone przez ministra zdrowia oraz ministra pracy i polityki społecznej

Uwagi zgłoszone przez ministra finansów

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.03.2018 13:16 Agnieszka Negadowska
Pierwsza publikacja:
07.05.2018 11:50 Ilona Bartkowska