Programy i projekty

Article List

04.03.2019

Promowanie audytów energetycznych w mśp

Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
22.08.2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Włączamy czystą energię! Już teraz można przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Nie czekaj. Pozyskaj dotację na inwestycje takie jak: elektrownie wodne (powyżej 5 MWe), elektrownie wiatrowe (powyżej 5 MWe), elektrownie fotowoltaiczne (powyżej 2 MWe/MWth), elektrownie wykorzystujące biomasę (powyżej 5 MWth/MWe) lub biogaz (powyżej 1 MWe), w tym wytwarzające energię również w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Elektromobilność w Polsce

Rynek mocy

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora Górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Minister Energii zaprosił do prac nad programem wszystkie zainteresowane strony, tj. resorty, parlamentarzystów, stronę społeczna i przedsiębiorców. Program składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i działania. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny, uwzględniająca trzy scenariusze. Projekt przewidziany na lata 2018 - 2030

Program polskiej energetyki jądrowej

Klastry Energii

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2018 12:54
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 14.03.2018 12:54
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl