Projekty aktów prawnych

Projekty aktów prawnych dostępne są w Rządowym Procesie Legislacyjnym (RPL) Rządowego Centrum Legislacji:
https://legislacja.rcl.gov.pl/lista?applicantId=2050

Navigation Menu

Metrics