Publikacje jądrowe (raporty, analizy, opracowania)

Strona zawiera publikacje , opracowania i analizy dotyczące energii jądrowej i różnych jej aspektów.

pdf broszura atom promieniowanie enegia "fakty i mity"

4.39MB

pdf Broszura "100 zagadek o energii jądrowej"

21.83MB

pdf Arktyka oczyszcza się ze spuścizny po radzieckich okrętach jądrowych. Publikacja z października 2017 r.

1.08MB

pdf Energia jądrowa umożliwia badanie kosmosu, wrzesień 2017 r.

1.17MB

pdf Polish Industry for Nuclear Energy - katalog polskich przedsiębiorstw z branży jądrowej

3.21MB

pdf System zapewnienia jakości w budowie elektrowni jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw

0.49MB

pdf Konstrukcje stalowe obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw

1.5MB

pdf Rurociągi klasy 1,2,3 w elektrowniach jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw

1.8MB

pdf Wypalone paliwo jądrowe - do recyklingu?, lipiec 2017

1.05MB

pdf Morskie elektrownie jądrowe - gdy nie można zbudować na lądzie, czerwiec 2017

1.09MB

pdf Aktualizacja analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii, grudzień 2016

3.65MB

pdf Małe reaktory modułowe - alternatywa dla dużych obiektów jądrowych czy ich uzupełnienie? maj 2017

0.88MB

pdf Uran - źródło energii na setki lat, kwiecień 2017

0.71MB

pdf Energetyka jądrowa na świecie, marzec 2017

0.59MB

pdf Program jądrowy w Federacji Rosyjskiej, styczeń 2017

4.28MB

pdf Reaktory jądrowe IV Generacji. Program jądrowy w Stanach Zjednoczonych, styczeń 2017

4.24MB

pdf Jądrowy cykl paliwowy, styczeń 2017

2.39MB

pdf Program jądrowy w Republice Korei. Program jądrowy w Chinach, styczeń 2017

2.57MB

pdf Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Udział polskiego przemysł, styczeń 2017

8.26MB

pdf Wydobycie i produkcja uranu. Program jądrowy na Ukrainie, styczeń 2017

4.55MB

pdf Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie lokalnym, styczeń 2017

5.92MB

pdf Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Zatrudnienie, styczeń 2017

2.96MB

pdf Program jądrowy we Francji. Program jądrowy w Wielkiej Brytanii, styczeń 2017

2.93MB

pdf Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej, styczeń 2017

3.75MB

pdf Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa, wrzesień 2011

1.07MB

pdf Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po powrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022

0.32MB

pdf IAEA Mission to Support the Self-Assessment of Poland National Nuclear Infrastructure - End-Of-Mission Report

0.3MB

pdf Broszura "100 zagadek o energii jądrowej"

21.83MB

pdf Bank paliwa jądrowego MAEA .Publikacja z września 2017 r.

0.57MB

pdf Energetyka jądrowa - aspekt militarny, październik 2017

1.11MB

pdf Wykorzystanie promieniowania jonizującego w przemyśle

5.96MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 12:57
Osoba publikująca: Justyna Kardaszewska
Zmodyfikowano: 17.04.2019 12:57
Osoba modyfikująca: Justyna Kardaszewska