W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Publikacje jądrowe (raporty, analizy, opracowania)

Strona zawiera publikacje , opracowania i analizy dotyczące energii jądrowej i różnych jej aspektów.

Materiały

broszura atom promieniowanie enegia "fakty i mity"
ME​_Fakty​_i​_Mity​_181218​_PL.pdf 4.39MB
Broszura "100 zagadek o energii jądrowej"
DEJ​_Zagadki​_o​_energii​_jadrowej​_20170712.pdf 21.83MB
Arktyka oczyszcza się ze spuścizny po radzieckich okrętach jądrowych. Publikacja z października 2017 r.
DEJ​_8​_Arktyka​_oczyszcza​_sie​_ze​_spuscizny​_po​_radzieckich​_okretach​_jadrowych​_201710.pdf 1.08MB
Energia jądrowa umożliwia badanie kosmosu, wrzesień 2017 r.
DEJ​_6​_Badania​_kosmosu.pdf 1.17MB
Polish Industry for Nuclear Energy - katalog polskich przedsiębiorstw z branży jądrowej
Polish​_Industry​_for​_Nuclear​_Energy​_2016.pdf 3.21MB
System zapewnienia jakości w budowie elektrowni jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
DEJ​_Wytyczne​_wspomagające​_działania​_przedsiebiorstw​_krajowych​_Warszawa​_2015.pdf 0.49MB
Konstrukcje stalowe obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
DEJ​_Konstrukcje​_stalowe​_obudowy​_bezpieczeństwa​_reaktora​_jadrowego.pdf 1.50MB
Rurociągi klasy 1,2,3 w elektrowniach jądrowych - Wytyczne dla polskich przedsiębiorstw
DEJ​_wytyczne​_rurociągi​_klasy​_123.pdf 1.80MB
Wypalone paliwo jądrowe - do recyklingu?, lipiec 2017
DEJ​_Wypalone​_Paliwo​_Jądrowe​_czerwiec​_2017.pdf 1.05MB
Morskie elektrownie jądrowe - gdy nie można zbudować na lądzie, czerwiec 2017
4​_Morskie​_Elektrownie​_Jądrowe​_06​_2017.pdf 1.09MB
Aktualizacja analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii, grudzień 2016
Raport​_Analiza​_porównawcza​_kosztow​_wytwarzania​_energii​_elektrycznej​_w​_elektrowniach​_jadrowych​_2016​_ARE.pdf 3.65MB
Małe reaktory modułowe - alternatywa dla dużych obiektów jądrowych czy ich uzupełnienie? maj 2017
DEJ​_małe​_reaktory​_atomowe​_SMR​_05​_2017.pdf 0.88MB
Uran - źródło energii na setki lat, kwiecień 2017
DEJ​_2​_Rynek​_Uranu​_04​_2017.pdf 0.71MB
Energetyka jądrowa na świecie, marzec 2017
DEJ​_Energetyka​_Jądrowa​_na​_Świecie​_03​_2017.pdf 0.59MB
Program jądrowy w Federacji Rosyjskiej, styczeń 2017
DEJ​_program​_jadrowy​_w​_Federacji​_Rosyjskiej.pdf 4.28MB
Reaktory jądrowe IV Generacji. Program jądrowy w Stanach Zjednoczonych, styczeń 2017
DEJ​_Reaktory​_IV​_generacji​_USA.pdf 4.24MB
Jądrowy cykl paliwowy, styczeń 2017
DEJ​_Jądrowy​_cykl​_paliwowy.pdf 2.39MB
Program jądrowy w Republice Korei. Program jądrowy w Chinach, styczeń 2017
DEJ​_program​_jadrowy​_Korea​_Chiny.pdf 2.57MB
Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Udział polskiego przemysł, styczeń 2017
DEJ​_Wpływ​_porgramu​_jadrowego​_na​_gospodarkę​_Polski​_przemysł.pdf 8.26MB
Wydobycie i produkcja uranu. Program jądrowy na Ukrainie, styczeń 2017
5​_Uran​_Ukraina.pdf 4.55MB
Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie lokalnym, styczeń 2017
DEJ​_4​_Wpływ​_na​_gospodarkę​_Korzyści​_lokalne.pdf 5.92MB
Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Zatrudnienie, styczeń 2017
DEJ​_3​_Wpływ​_na​_gospodarkę​_Zatrudnienie.pdf 2.96MB
Program jądrowy we Francji. Program jądrowy w Wielkiej Brytanii, styczeń 2017
DEJ​_program​_jadrowy​_we​_Francja​_Wielka​_Brytania.pdf 2.93MB
Wpływ programu jądrowego na polską gospodarkę. Korzyści na poziomie gospodarki narodowej, styczeń 2017
DEJ​_Wpływ​_na​_gospodarkę​_Korzyści​_narodowe.pdf 3.75MB
Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej po powrocie Niemiec do decyzji o zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022
opracowanie​_EJ​_w​_UE​_po​_Fukushimie.pdf 0.32MB
IAEA Mission to Support the Self-Assessment of Poland National Nuclear Infrastructure - End-Of-Mission Report
DEJ​_INIR​_Mission​_Report​_corrected.pdf 0.30MB
Broszura "100 zagadek o energii jądrowej"
DEJ​_Zagadki​_o​_energii​_jadrowej​_20170709.pdf 21.83MB
Bank paliwa jądrowego MAEA .Publikacja z września 2017 r.
DEJ​_7​_Bank​_Paliwa​_Jadrowego​_2017wrzesien.pdf 0.57MB
Energetyka jądrowa - aspekt militarny, październik 2017
DEJ​_Energetyka​_jądrowa​_Aspekt​_militarny​_20180703.pdf 1.11MB
Wykorzystanie promieniowania jonizującego w przemyśle
DEJ​_Spin​_off​_Effects​_Nuclear​_20180726.pdf 5.96MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.10.2019 11:25 Justyna Kardaszewska
Pierwsza publikacja:
17.04.2019 12:57 Justyna Kardaszewska