W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dla mediów

Obsługą mediów w Ministerstwie Energii zajmuje się Biuro Komunikacji Społecznej.

Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem dedykowanej skrzynki: media@me.gov.pl

lub bezpośrednio z pracownikami Biura.

 

Biuro Komunikacji Społecznej 

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa
sekretariatBKS@me.gov.pl
tel. +48 22 695 82 02

 

Joanna Borecka-Hajduk

tel. kom. +48 668 830 745
e-mail: sekretariatBKS@me.gov.pl
Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej

 

Iwona Dżygała

tel. kom. +48 695 352 076
e-mail: Iwona.Dzygala@me.gov.pl
Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej

 

Danuta Ryszkowska-Grabowska

tel. +48 22 695 82 31
tel. kom. +48 601 380 659
e-mail: Danuta.Ryszkowska-Grabowska@me.gov.pl

 

Jan Szul

tel. +48 22 695 83 20
tel. kom. +48 539 772 187
e-mail: jan.szul@me.gov.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przekazywane w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Energii są przetwarzane przez Ministra Energii z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6 (00-522), który jest administratorem tych danych osobowych. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministerstwa Energii.
 4. Dane osobowe przekazane w związku z korespondencją kierowaną do Ministerstwa Energii nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Energii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie petycji.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (iodo@me.gov.pl).