Uzyskaj patronat ministra

W celu ubiegania się o patronat ministra energii organizator przedsięwzięcia powinien:

  • na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem skierować do Ministra Energii wniosek w sprawie patronatu;
  • dołączyć do pisma wypełniony kwestionariusz do wniosku o udzielenie patronatu Ministra Energii (pobierz plik .doc).

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne - zawierające pismo przewodnie wraz z kwestionariuszem, podpisane odręcznie przez wnioskodawcę.

Organizator przedsięwzięcia wezwany do uzupełnienia wniosku o wymagany kwestionariusz ma na dostarczenie dokumentu 2 tygodnie. Po upływie wyznaczonego terminu, w sytuacji braku kontaktu ze strony organizatora wniosek nie będzie podlegał rozpatrywaniu.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa

lub elektronicznie na adres e-mailowy: me@me.gov.pl.

Informacje dodatkowe:

  • patronat udzielony przez Ministra Energii jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy. Nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra w wydarzeniu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego;
  • w odniesieniu do wydarzeń cyklicznych, patronatem obejmowana jest jedna edycja przedsięwzięcia.

Logotypy ME

Zestawienie udzielonych patronatów:

docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 14.05.2018)

0.05MB

docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 15.06.2018)

0.05MB

docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.07.2018)

0.04MB

docx wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 31.08.2018)

0.04MB

docx Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 30.09.2018)

0.04MB

docx Wykaz udzielonych patronatów w 2018 (stan na 02.11.2018)

0.05MB

doc Kwestionariusz do wniosku o udzielenie patronatu

0.03MB

docx klauzula_informacyjna_patronat_ministra

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.06.2019 12:19
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 27.06.2019 09:45
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Livia Ordon
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Uzyskaj patronat ministra 1.0 24.06.2019 12:19 Ilona Bartkowska Ilona Bartkowska
Uzyskaj patronat ministra 1.1 26.06.2019 15:16 Ilona Bartkowska Ilona Bartkowska
Uzyskaj patronat ministra 1.2 27.06.2019 09:42 Ilona Bartkowska Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP