Wiceministrowie Andrzej Piotrowski i Michał Kurtyka odwiedzili francuskie instalacje jądrowe

W dniach 4-8 lipca br. Andrzej Piotrowski i Michał Kurtyka, podsekretarze stanu w Ministerstwie Energii wraz z dyrektorem Departamentu Energii Jądrowej, Józefem Sobolewskim, wzięli udział w wizycie studyjnej dot. francuskiej branży jądrowej. W jej trakcie mieli możliwość zapoznania się z potencjałem przemysłowym, technicznym, naukowym i szkoleniowym kraju, będącego jednym z głównych dostawców cywilnych technologii atomowych na świecie.

W trakcie spotkań z przedstawicielami francuskiej administracji m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych omówiono szereg zagadnień powiązanych z rozwojem zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej, szkoleniami i wzmacnianiem potencjału polskich przedsiębiorstw do udziału w projekcie jądrowym.

Polska delegacja odwiedziła m.in. elektrownię jądrową we Flammanville, gdzie pracują 2 spośród 58 francuskich reaktorów jądrowych. Zapoznano się także z postępami w budowie bloku jądrowego Flammanville III, którego uruchomienie planowane jest na 2018 rok. Przy tej okazji zorganizowano spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej, w trakcie którego rozmawiano na temat pozytywnego wpływu inwestycji jądrowych na gospodarkę regionu. Oprócz wizyty w samej elektrowni, delegaci mieli możliwość zapoznania się z pracą zakładów w Chalon-sur-Saône wytwarzających podstawowe stalowe komponenty bloków jądrowych – zbiorniki ciśnieniowe reaktora oraz wytwornice pary.

Zakres wizyty obejmował też zagadnienia dot. wzmacniania sektora badań i rozwoju dla energetyki jądrowej. Podczas spotkania z Komisariatem energii atomowej i energii alternatywnych (CEA) obie strony zadeklarowały chęć budowania współpracy naukowo-technicznej przy rozwijaniu technologii jądrowych, także tych najnowszych. Wiceszef resortu energii podkreślił, że krajowa nauka i przemysł ma duży potencjał do uczestnictwa w światowej branży jądrowej.

Była to pierwsza z serii zaplanowanych wizyt w krajach mających silny potencjał w zakresie energetyki jądrowej. Odbyła się na zaproszenie rządu francuskiego.

IMG_1703_publ_0.jpg
IMG_1703_publ.jpg
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2018 09:15
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 06.05.2018 09:15
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl