Wnioski o świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla można składać do 18 listopada 2017 r.

Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. W związku z dużym zainteresowaniem zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii do godz. 20.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  • w przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie należy dopisać „REKOMPENSATA”.

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem osoby upoważnionej:

  • osoba upoważniona musi mieć przy sobie upoważnienie/pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez gminę (pod warunkiem, że na jej terenie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu), upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę,
  • osoba upoważniona przy składaniu wniosku, musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby byłą możliwość potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek, 

 

Informację o tym kto może ubiegać się o świadczenie oraz jak je otrzymać znajdziesz na naszej stronie, w zakładce.

Instrukcja - informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Numery infolinii

Lista punktów, w których można złożyć wniosek

Plakat

zakładce
Numery infolinii
Lista punktów, w których można złożyć wniosek
panorama_40.jpg
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.05.2018 09:09
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 06.05.2018 09:09
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl