Wspólne stanowisko grupy państw ws. mechanizmów mocy

Ministerstwo Energii

Polska mówi jednym głosem z grupą państw UE w kwestii podejścia do mechanizmów mocy. W wyniku inicjatywy Ministerstwa Energii, 4 września 2018r. uzgodniono wspólne podejście do mechanizmów mocy z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Węgrami oraz Irlandią.

Dokument zawiera uzgodnione stanowisko ww. państw, jako wspólny wkład do dalszej dyskusji nad zapisami projektu unijnego rozporządzenia ws. wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie trójstronnych negocjacji, tzw. trilogów. Zawiera on szereg nowych propozycji dotyczących rynku energii elektrycznej, w tym określających zasady funkcjonowania rynków mocy.

- Jestem przekonany, że jednomyślne oficjalne stanowisko tak dużej grupy państw, w tym państw stosujących rynki mocy, będzie miało pozytywne przełożenie na dalsze negocjacje – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.

W dokumencie podkreślono m.in. konieczność równego traktowania wszystkich mechanizmów mocy, potrzebę zapewnienia odpowiedniego okresu przejściowego dla istniejących instalacji, które nie spełniają kryteriów emisyjnych oraz pełną ochronę umów mocowych, zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.09.2018 15:11
Osoba publikująca: Jan Szul
Zmodyfikowano: 19.09.2018 15:11
Osoba modyfikująca: Jan Szul