Zacieśnienie polsko-japońskiej współpracy w zakresie czystych technologii węglowych

Komisarz Atsushi Taketani i Minister Tomasz Dąbrowski

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w zorganizowanym przez Ministerstwo Energii, Ministerstwo Handlu i Przemysłu Japonii, Japońskie Centrum Energetyki Węglowej oraz Agencję do Spraw Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych i Przemysłowych IV Polsko-Japońskim Seminarium Czystego Węgla, które odbyło się 15 lutego 2019 roku w Warszawie. Przed uroczystym otwarciem seminarium wiceminister Tomasz Dąbrowski i Zastępca Komisarza w Ministerstwie Handlu i Przemysłu Japonii Atsushi Taketani podpisali Memorandum o Współpracy w zakresie Czystych Technologii Węglowych.

Mam nadzieję, że będzie to kolejny krok w zacieśnianiu kontaktów, nie tylko dyplomatycznych między naszymi krajami – powiedział wiceminister Dąbrowski. – W tym roku obchodzona jest setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią, zatem kolejna edycja Seminarium, a szczególnie podpisanie Memorandum idealnie wpisuje się w obchody okrągłej rocznicy – dodał.

Memorandum określa ramy polsko-japońskiej współpracy w zakresie rozwoju i promowania czystych technologii węglowych ze szczególnym uwzględnieniem gazyfikowania węgla.

Podczas Seminarium, którego tegoroczna edycja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli sektora energetyki i ochrony środowiska, zaprezentowane zostały główne założenia i cele polityki energetycznej Polski i Japonii. Przedstawione zostało także podsumowanie 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP24). Motywami wiodącymi były nowoczesne, niskoemisyjne technologie energetyczne, osiągnięcia w rozwoju czystych technologii węglowych oraz perspektywy rozwoju technologii wspomagających ochronę środowiska.

***

Pierwsze Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla odbyło się w 2013 roku w Katowicach. Jego kolejne edycje w 2016 i 2017 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem branży i przyczyniły się do rozwoju polsko-japońskiej współpracy na polu czystych technologii węglowych.

Podpisanie Memorandum o Współpracy
Komisarz Atsushi Taketani i Minister Tomasz Dąbrowski
Minister Tomasz Dąbrowski
Komisarz Atsushi Taketani
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.02.2019 14:34
Osoba publikująca: Radosław Dubisz
Zmodyfikowano: 18.02.2019 10:41
Osoba modyfikująca: Radosław Dubisz