Zapraszamy do konsultacji rozporządzenia do „ustawy ws. cen prądu”

Podpisanie rozporządzenia

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia do „ustawy ws. cen prądu”. Uwagi można przekazywać do 18 marca br.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia).

Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu a Funduszem Wypłaty Różnicy Cen. Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na zagwarantowany ustawowo brak wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców w roku 2019 w porównaniu do cen z czerwca 2018 r. 

Projekt Rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia dostępny na stronie RCL

Uwagi należy przesyłać na załączonym FORMULARZU na adres e-mail cenypradu@me.gov.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2019 13:08
Osoba publikująca: Wojciech Rutkowski
Zmodyfikowano: 14.03.2019 13:08
Osoba modyfikująca: Wojciech Rutkowski