Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Głównymi obszarami działalności Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. jest wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

Kierownictwo

Prezes Zarządu: Leszek Bajorek-Fiałkowski

Kontakt

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1 
34-441 Niedzica
województwo małopolskie

telefon +48 18 261 01 00

faks +48 18 261 01 51

strona internetowa: http://www.zzw-niedzica.com.pl/

e-mail: sekretariat@niedzica.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. (Dz.U. 2017 poz.10 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. (Dz.U. 2017 poz. 1164 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.05.2018 12:59
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 07.05.2018 12:59
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska