Zobacz efekty realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w sektorze energetyka

Jesteśmy już w drugiej połowie wdrażania unijnej perspektywy 2014-2020. Dzięki funduszom
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla sektora energetyka, udało nam się zrealizować szereg ważnych projektów energetycznych.

Przed nami jeszcze dużo pracy ale już teraz możemy zaprezentować projekty, które są kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystują innowacyjne rozwiązania i podnoszą komfort życia mieszkańców.

Poniższy film prezentuje tylko niewielką część już zrealizowanych projektów.

Zapraszamy do obejrzenia.

Ważnym elementem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej jest rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach.

Jednym z przykładów jest projekt realizowany przez ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach poddziałania 1.4.1 POIiŚ 2014-2020 - Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

pdf Informacje o projekcie pt. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

0.5MB

Poniżej dostępne są broszury prezentujące przykłady realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - sektor energetyka, w tym także w wersji angielskiej oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

pdf dfe_broszura_poiis_pl_ebook

10.43MB

pdf dfe_broszura_smart grids_pl_ebook

5.75MB

pdf broszura poiiś 2014-2020 - wersja angielska

3.14MB

pdf broszura smart grids - wersja angielska

5.76MB

pdf broszura poiiś 2014-2020 - wcag

10.69MB

PDF broszura smart grids - wcag

0.85MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.01.2019 11:07
Osoba publikująca: Agnieszka Jędryczko
Zmodyfikowano: 13.06.2019 14:40
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska