W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

O projekcie EZD RP

logotypy unijne

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim realizuje projekt: "EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.2 "Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej"

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania jednostek administracji rządowej poprzez budowę oraz udostępnienie nowoczesnych i uniwersalnych rozwiązań cyfrowych back-office w obszarze elektronicznego zarządzania dokumentacją, będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby biznesowe administracji.

Planowane produkty projektu to system EZD RP do elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz infrastruktura chmurowa, udostępniająca usługi EZD RP w modelu SaaS.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową nr POPC.02.02.00-00-0016/18-00 zawartą 24 stycznia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 49 895 390,98 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 49 871 865,64 zł

Informacje na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępne są na stronie: www.polskacyfrowa.gov.pl.

Materiały

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020
Zasady​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_Programie​_Operacyjnym​_Polska​_Cyfrowa​_2014-2020.PDF 0.16MB
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - IV kwartał 2019 r.
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - III kwartał 2019 r.
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - II kwartał 2019 r.
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - I kwartał 2019 r.
{"register":{"columns":[]}}