W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Projekt Strategii jest w trakcie aktualizacji. Informacje zawarte na tej stronie należy traktować jako archiwalne.

Pryncypia

Przedsięwzięcie EZD RP będzie opierało się na poniższych założeniach, krytycznych dla prawidłowego zorganizowania rozwoju, utrzymania i wsparcia EZD RP po 2022 r. Zasady te będą miały wpływ na działania przygotowujące administrację do powszechnego wdrożenia EZD RP. Pryncypia określają strategiczne decyzje i mają wpływ na plany działania administracji przygotowującej się do inwestycji w systemy klasy EZD, jak również podmiotów komercyjnych, integratorów oraz dostawców produktów na rzecz sektora publicznego.

1. Własność Skarbu Państwa

System EZD RP oraz produkty mu towarzyszące, wytwarzane w ramach przedsięwzięcia EZD RP, w tym jego rozwoju, będą własnością Skarbu Państwa. Ich dysponentem jest minister właściwy ds. informatyzacji.

2. Finansowanie z budżetu państwa

Przedsięwzięcie EZD RP będzie finansowane z budżetu państwa w określonym w Strategii zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Dysponentem środków jest minister właściwy ds. informatyzacji.

3. Bezpłatna licencja i sposób udostępniania

System EZD RP będzie udostępniany od 2023 r. jako freeware. Zapewni to dostępność oprogramowania bez opłat dla wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne. System będzie mógł pobrać każdy przez stronę internetową (Portal EZD RP).

4. Operator EZD RP

Minister właściwy ds. informatyzacji powoła podmiot do świadczenia usług związanych z przedsięwzięciem EZD RP – Operatora EZD RP. Jego działanie (zakres usług oraz sposób ich finansowania) zostanie umocowane ustawowo.

5. Centrum Kompetencji Administracji

Operator EZD RP utworzy Centrum Kompetencji Administracji (CKA), które będzie świadczyć bezpłatne usługi wsparcia wdrożeniowego i utrzymaniowego EZD RP na rzecz użytkowników z grupy rządowej oraz na rzecz certyfikowanych przez Operatora EZD RP Lokalnych Centrów Kompetencji (LCK). CKA będzie działać na terenie całego kraju.

6. Lokalne Centra Kompetencji

Podmioty publiczne i niepubliczne będą mogły świadczyć (także odpłatnie) kompleksowe usługi EZD RP na rzecz wszystkich podmiotów publicznych (w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego). Działalność ta będzie możliwa w ramach LCK.

7. Usługi EZD RP

Usługi związane z przedsięwzięciem EZD RP świadczone przez Centrum Kompetencji Administracji na rzecz podmiotów użytkujących EZD RP będą podzielone na: podstawowe, rozszerzone i kompleksowe.

8. Wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe

Dostęp do usług rozszerzonych dla wszystkich podmiotów publicznych będzie możliwy po rejestracji na Portalu EZD RP. Zarejestrowane podmioty spoza grupy rządowej będą mogły korzystać z kompleksowych usług EZD RP świadczonych przez LCK. Certyfikowane LCK otrzymają od CKA bezpłatne usługi wsparcia na poziomie kompleksowym.

9. Integracja z innymi systemami

Dostawcy oprogramowania będą mogli integrować swoje produkty z EZD RP poprzez udostępnione API EZD RP. Stworzone zostaną także mechanizmy pozwalające na wymianę modułów systemu niestanowiących jego trzonu (system core).

 

Zakres usług Centrum Kompetencji Administracji finansowanych z budżetu państwa

Poziom usługi

 

Opis usługi

Podmioty grupy rządowej

Podmioty publiczne

Podmioty niepubliczne

Podstawowy

 • rozwój systemu i dostosowywanie go do zmieniającego się otoczenia prawno-technicznego;
 • konserwacja kodu systemu (usuwanie błędów, podatności, itd.);
 • wytwarzanie, aktualizacja i udostępnianie dokumentacji (instrukcje, podręczniki, pomoc kontekstowa, e-learningi itp.);
 • udostępnianie wersji wykonywalnej aplikacji;
 • dostęp do bazy wiedzy;

tak

tak

tak*)

Rozszerzony

 • prowadzenie okresowych webinariów w zakresie wdrażania, konfiguracji, utrzymania i użytkowania EZD RP;
 • prowadzenie okresowych wykładów doszkalających dla dużych grup uczestników (powyżej 200 osób);
 • wsparcie w zakresie użytkowania systemu EZD RP;

tak

tak

nie

Kompleksowy

 • utrzymanie helpdesku technicznego i merytorycznego (II linia wsparcia);
 • utrzymanie helpdesku technicznego i merytorycznego (III linia wsparcia) dla Lokalnych Centrów Kompetencji;
 • wsparcie wdrożeniowe i konfiguracja systemu na miejscu;
 • warsztaty doszkalające dla niewielkich grup uczestników;
 • szkolenia dla pracowników Lokalnych Centrów Kompetencji;
 • udostępnianie usługi chmurowej SaaS EZD RP;

tak

nie**)

nie**)

* - usługi podstawowe dostępne są dla wszystkich zainteresowanych EZD RP (bez ograniczeń)

** - Centrum Kompetencji Administracji świadczyć będzie usługi wsparcia tylko na rzecz certyfikowanych Lokalnych Centrów Kompetencji

{"register":{"columns":[]}}