W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

3XP

Twój e-PIT

Twój e-PIT to rewolucyjne rozwiązanie w rozliczaniu rocznego zeznania, z którego w 2018 r. skorzystało blisko 7 mln Polaków.

KAS przygotowała i udostępniła dla podatnika w wersji elektronicznej zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38. Podatnik nie musiał składać żadnych wniosków ani deklaracji.

Co więcej, w 2019 r. padł nowy rekord – ponad 16 mln – deklaracji PIT złożonych elektronicznie.

Informacja nt. liczby deklaracji złożonych w usłudze i ogólnej liczby e-PIT-ów

Niższy PIT

Obniżyliśmy dla wszystkich podstawową stawkę PIT z 18 proc. na 17 proc. Dodatkowo zmniejszymy PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to na obniżenie kosztów pracy pracowników.

Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli obniżenia łącznej kwoty podatków i składek.

W praktyce oznacza to, że przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafiają wyższe wynagrodzenia netto, czyli „do ręki”.

PIT 0

Pit 0 to nowa ulga w PIT dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. Obejmują przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy - od sierpnia do grudnia.

Obniżka PIT do 17% i brak PIT dla młodych do 26 roku życia

Ulga IP BOX

Wspieramy innowacyjne firmy.

Obniżyliśmy stawkę CIT i PIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5 proc. podstawy opodatkowania (tzw. ulga IP BOX).

Chodzi m. in. o patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskie prawo do programu komputerowego, gdzie przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Obniżenie CIT

Od 2019 r. podatnicy mogą korzystać z niższej 9 proc. stawki CIT. Zastąpiła ona wcześniejszą 15 proc. stawkę podatku (jeszcze wcześniej wynosiła ona 19 proc.).

To dobra wiadomość dla małych podatników i osób rozpoczynających prowadzenie działalności, których przychody (niezależnie od źródła) w roku podatkowym nie przekraczają 1,2 mln euro (wyrażonych w złotych).

Obniżenie CIT do 9%

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowa matryca VAT, która uprości i uporządkuje system stawek VAT.  Obecnie wielość stawek na poszczególne produkty powoduje, że przedsiębiorcy mają kłopoty z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek.

Dlatego nowa matryca odchodzi od klasyfikacji szczegółowej na rzecz bardziej ogólnej. Dzięki temu zostanie połączonych wiele kategorii towarów, które do tej pory funkcjonowały w licznych podgrupach, chociaż tak naprawdę były tymi samymi towarami.

Likwidacja deklaracji VAT

Od 2020 r. podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT, czyli tylko w formie elektronicznej.

To prostsze rozwiązanie, które służy do rozliczania VAT z urzędem i walki z nadużyciami podatkowymi, w tym wystawianiem „pustych faktur” oraz wyłudzeniami VAT.

Nowy JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym, który obejmie deklarację VAT (zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i - jak dotychczas - ewidencję VAT.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27), które zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to pierwszy w Polsce kompleksowy program długoterminowego, całkowicie prywatnego i dodatkowego oszczędzania, współtworzony oraz współfinansowany przez państwo, pracodawców i pracowników.

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Według szacunków program ma dotyczyć około 11,5 mln pracowników – zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i inne formy umów (zlecenie, praca nakładcza).

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) zakłada zwiększenie dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP, który generuje około 3/4 polskiego PKB. Lepszy dostęp do finansowania powinien pozwolić przedsiębiorstwom na bardziej efektywne rozwijanie działalności i potencjalnie na ekspansję międzynarodową.

SRRK identyfikuje 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce (przede wszystkim długoterminowych) i proponuje 90 działań, które stanowią ich rozwiązanie.

Chodzi nie tylko o działania zmierzające do podwyższenia poziomu oszczędności i inwestycji w Polsce, ale również takie, które podniosą poziom edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie funkcjonowania rynku finansowego oraz uproszczą i zwiększą przejrzystość przepisów dotyczących uczestników tego rynku.