Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Dla kogo nowa ulga w PIT

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej).

Z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników.

Ile wyniesie ulga

Z PIT będą zwolnione przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Ten limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 42 764 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Przeczytaj więcej o aktualnych stawkach podatku PIT

Ile zyskujesz

Tabela prezentuje zysk miesięczny i roczny

Kiedy ulga zacznie obowiązywać

Przepisy, które dotyczą ulgi dla młodych pracowników, wejdą w życie 1 października 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

W 2019 r. płatnik będzie obliczać i wpłacać zaliczki bez stosowania zwolnienia (od października do grudnia). Natomiast młody pracownik w zeznaniu rocznym za 2019 r. otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 r. Limit stosowania ulgi w 2019 r. to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.

Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.

 

Navigation Menu

Metrics